Klub rodičů

Klub rodičů působí při MŠ Hochmanova. Zastupuje zájmy dětí a rodičů, podílí se rovněž na podávání námětů a připomínek k práci MŠ, spolu s MŠ organizuje akce pro děti. Vede jej  zástupce z řad rodičů (předseda: p. Lucie Šramková), který je každoročně volen. Zapojit se může kdokoliv a my si této spolupráce velmi vážíme.

Letos jsme v součinnosti s klubem rodičů pořádali například Světýlkovou slavnost, kdy rodiče s dětmi tráví společný čas různými aktivitami, vyráběním a vzájemným poznáváním se. V druhém pololetí šk. roku 2022/2023 nás čeká tématické přivítání jara - akce Letíme za jarem a dubnová brigáda, kde se společně s rodiči budeme snažit o zútulnění školní zahrady pro děti.