Klub rodičů

Klub rodičů působí při MŠ Hochmanova. Zastupuje zájmy dětí a rodičů, podílí se rovněž na podávání námětů a připomínekk práci MŠ, spolu s MŠ organizuje akce pro děti. Vede jej  zástupce z řad rodičů, který je každoročně volen. Zapojit se může kdokoliv a my si této spolupráce velmi vážíme.

Letos jsme v součinnosti s klubem rodičů pořádali například Motýlkovou slavnost, kde rodiče i děti tráví příjemný čas vyzkoušením různých aktivit a vzájemným poznáváním se.

Zavolejte nám