Klub rodičů

Klub rodičů působí při MŠ Hochmanova. Zastupuje zájmy dětí a rodičů, podílí se rovněž na podávání námětů a připomínek k práci MŠ, spolu s MŠ organizuje akce pro děti. Vede jej  zástupce z řad rodičů (předseda: p. Lucie Šramková), který je každoročně volen. Zapojit se může kdokoliv a my si této spolupráce velmi vážíme.

Letos jsme v součinnosti s klubem rodičů pořádali například Jabíčkové odoledne, kde mimořádně jen děti strávily příjemný čas vyzkoušením různých aktivit a vzájemným poznáváním se.