Aktuality

Vítáme Vás na našich webových stránkách Mateřské školy, Brno, Hochmanova 25, p. o.


 

3. 3. 2021  

Online seminář pro rodiče budoucích prvňáčků

 

Rádi bychom Vás upozornili na online seminář Prevence školní neúspěšnosti - připravenost dětí na 1. třídu, který pořádá Odbor školství a mládeže města Brna dne 14. 4. 2021 od 17:30 do 19:30 hodin. Registrace probíhá přes stránky map2.brno.cz v sekci HOST.


   

2. 3. 2021  

Online konzultace

 

Vážení rodiče, vzhledem k nastalé situaci jsme se rozhodli nabídnout Vám možnost projednání individuální práce Vašeho dítěte prostřednictvím online konzultací. Odkaz na tabulku pro přihlášení Vám přijde v brzké době emailem. V případě jakýchkoliv obtíží či dotazů nás kontaktujte na emailu třídy.

 


  

2. 3. 2021  

Zápis do MŠ pro šk. rok 2021/2022

Vážení rodiče, v sekci O NÁS a záložce Zápis do MŠ naleznete aktuální informace k letošnímu přijímacímu řízení do naší mateřské školy.

 


 

2. 3. 2021  

Škola v přírodě a plavání

Školka v přírodě se v letošním školním roce s ohledem na současná vládní nařízení konat nebude. Pokračování plavání z minulého pololetí také neproběhne. Rodičům dětí přihlášených na plavání bude po znovuotevření mateřské školy vrácena poměrná částka.


   

1. 3. 2021  

Materiály pro distanční vzdělávání

Materiály pro distanční vzdělávání předškoláků pro tento týden (od 1. 3. do 5. 3. 2021) naleznete na našich webových stránkách v sekci O NÁS v záložce Pro rodiče a podkategorii Náměty pro předškoláky (nebo také zde ). Jsou určeny pro předškoláky, ale využít je můžete i s mladšími dětmi. Rodiče předškoláků si tyto materiály mohou vyzvednout i v tištěné podobě každé úterý od 8 do 12 hodin. Pokud si pro materiály budete chtít přijít, kontaktujte nás, prosím, na emailu belasci.hochmanova@seznam.cz .

Ve stejné podkategorii naleznete i informace o školní zralosti a další náměty, které můžete doma s dětmi využít.


 

27. 2. 2021 

Informace pro rodiče pracující v IZS

Rodiče pracující v IZS mají možnost využít otevření školek právě pro tyto složky i v době omezení provozu naší mateřské školy. Seznam škol pro děti zdravotníků a pracovníků IZS naleznete na následujícím odkazu: Seznam škol pro děti zdravotníků a pracovníků IZS


27. 2. 2021

Uzavření MŠ

Vážení rodiče,

v návaznosti na Usnesení vlády České republiky ze dne 26. února 2021 č. 200 bude naše MŠ od 1. 3. 2021 po dobu tří týdnů uzavřena. 

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. února 2021 č. 200

 

Ošetřovné

Aktuální informace o ošetřovném při péči o dítě naleznete na následujících odkazech:

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m?fbclid=IwAR18QvITSZhhEoR7uTi_jh_Pw6qNk_KwCqwAVJZt8y3PXTzO2r1srWhO168


27. 1. 2021

Snížení úplaty za předškolní vzdělávání

Vážení rodiče,

Dle vyhlášky 14/2005 Sb. § 6 odstavce 5 o předškolním vzdělávání, pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy podle § 3 po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitel mateřské školy výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty stanovené podle odstavců 1 až 3 odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy.
Zákonní zástupci dětí ze třídy Bělásků, které byly v karanténě, zaplatí za měsíc leden úplatu za předškolní vzdělávání ve výši 410,-Kč.

 


 

27. 1. 2021 

ZNOVUOTEVŘENÍ TŘÍDY BĚLÁSKŮ

Vážení rodiče,

v pondělí  1. 2. 2021 se otevírá třída Bělásků pouze pro děti, které byly testovány na COVID-19 s negativním výsledkem.

Pokud byl u dítěte test na COVID-19 pozitivní, může do školky nastoupit nejdříve ve čtvrtek 4. 2. 2021.

V případě, že z nějakého důvodu testování u dítěte neproběhlo, může nastoupit do školky nejdříve 4. 2. 2021

 

Děti, které budou moci už v pondělí nastoupit do školky, je potřeba přihlásit ve školce ke stravování.

Děkujeme.


26. 1. 2021

Kamenohrátky - Zimní království

Milí rodiče, máme za sebou projektový den Kamenohrátky - Zimní království. Ve fotogalerii můžete nahlédnout jak si děti mohly osahat vzácné kameny a načerpat z nich energii.  Bělásci se můžou na tuto akci těšit v náhradním termínu, a to 8. 2. 2021 od 9.30 hod.


 

22. 1. 2021  

INFORMACE PRO RODIČE

 

V přiloženém letáku:  Letak_karantena_a_izolace_covid_19  jsou informace podstatné pro rodiče a děti ze třídy Bělásků.

 


 

21. 1. 2021 

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

Ve třídě Bělásků se vyskytla nákaza COVID-19. 

Z tohoto důvodu bude třída Bělásků od 22. 1. 2021 UZAVŘENA. Všechny děti i paní učitelky, které byly v kontaktu s nákazou, musí zahájit domácí karanténu. Rodiče těchto dětí bude kontaktovat krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje. Informujte pediatra svých dětí.

Prosíme, sledujte aktuální informace na našich webových stránkách www.mshochmanova.cz, kde Vás budeme informovat o termínu znovuotevření třídy.


20. 1. 2021 

 

Logopedický webinář pro rodiče budoucích prvnáčků

 

Zveme všechny rodiče, zejména ty, kteří mají doma předškoláky, na workshop s logopedkou Mgr. Leou Šafránkovou. Koná se dne 21. 1. 2021 od 17.00 do 18.30 hod. Webinář je zdarma a rodiče se zde dozví, jak správně nacvičovat řečové dovednosti s dětmi doma bez speciálních pomůcek.

Registrace na webinář na mailové adrese:  benesova@masbobrava.cz

 

 


 

19. 1. 2021 

Online semináře pro rodiče budoucích prvnáčků

Vzdělávací semináře pro rodiče budoucích prvňáčků proběhnou v letošním roce online prostředníctím aplikace Microsoft Teams.

Registrace: http://map2.brno.cz/login.php?skryta_adresa=/ , sekce "HOST".

Nabídka seminářů:

  • Školní zralost - Vstup dítěte do základního vzdělávání, dne 22.3.2021 od 17.00 do 20.00 - Mgr. Jiřina Bednářová
  • Školní zralost - Vstup dítěte do základního vzdělávání, dne 16.3.2021 od 17.00 do 20.00 - PhDr. Miloslava Svobodová
  • Školní zralost - Vstup dítěte do základního vzdělávání, dne 11.3.2021 od 17.00 do 20.00 - Mgr. Lenka Bínová
  • Školní zralost - Vstup dítěte do základního vzdělávání, dne 10.3.2021 od 17.00 do 20.00 - Mgr. Jiřina Bednářová

Srdečně zveme všechny rodiče budoucích prvnáčků. Semináře jsou bezplatné. V případě dotazů piště na email: map.mestobrno@gmail.com


 

19. 1. 2021

 

Potvrzení

Vážení rodiče, potvrzení o výši vynaložených výdajů zákonných zástupců za umístění dítěte v mateřské škole za zdaňovací období 2020 je pro Vás přiraveno k vyzvednutí v jednotlivých třídách. 


15. 1. 2021 

ZNOVUOTEVŘENÍ TŘÍDY ŽLUŤÁSKŮ

Vážení rodiče,

ve středu 20. 1. 2021 se otevírá třída Žluťásků pouze pro děti, které byly testovány na COVID-19 s negativním výsledkem.

Pokud byl u dítěte test na COVID-19 pozitivní, může do školky nastoupit nejdříve v pondělí 25. 1. 2021.

V případě, že z nějakého důvodu testování u dítěte neproběhlo, může nastoupit do školky nejdříve 25. 1. 2021

 

Děti, které budou moci už ve středu nastoupit do školky, je potřeba přihlásit ve školce ke stravování.

Děkujeme.

 


 

13. 1. 2021 

INFORMACE PRO RODIČE

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že některé děti ze třídy Žluťásků byly v kontaktu s osobou, která je COVID-19 pozitivní, je třída Žluťásků uzavřena.

Žádáme rodiče, aby kontaktovali pediatry.

 

Aktuální informace z krajské hygienické stanice: Karanténní opatření stanovené mimořádným opatřením MZ ČR aktuálně zahrnují: domácí karanténu minimálně po dobu 10 dnů a vyšetření výtěr z krku a z nosu (RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2) v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nejpozději však do 10. dne. Pokud bude osoba v karanténě bez klinických obtíží a výsledek z odběru bude negativní, karanténa končí po uplynutí min. 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou. V případě, že se nepodaří provést RT-PCR test v průběhu 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou z důvodů hodných zvláštního zřetele (jedná se o výjimečnou situaci, kdy provedení testu brání překážka např. v podobě nedostatečné kapacity laboratoří apod.), se karanténní opatření asymptomatických osob (tj. bez příznaků) ukončí bez provedení testu za 14 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

 

Sledujte dále naše webové stránky, dozvíte se tak i termín znovuotevření třídy.

Děkujeme.

 


 

12. 1. 2021 

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

 

Ve třídě Žluťásků se vyskytla nákaza COVID-19. 

Z tohoto důvodu bude třída Žluťásků od 13. 1. 2021 UZAVŘENA. Všechny děti i paní učitelky, které byly v kontaktu s nákazou, musí zahájit domácí karanténu a rodiče těchto dětí bude kontaktovat krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje.

Rodiče dětí, které plní povinnou předškolní docházku, si mohou ve čtvrtek dojít osobně pro materiály k distanční výuce nebo napsat na e-mail školky a materiály Vám budou zaslány elektronickou formou.

Prosíme, sledujte aktuální informace na našich webových stránkách www.mshochmanova.cz, kde Vás budeme informovat o termínu znovuotevření třídy. 

 


 

18. 12. 2020

Milí rodiče, ve fotogalerii můžete nahlédnout do našich tříd v tomto svátečním čase. Tento týden jsme prožili krásnou vánoční atmosféru ve všech třídách. Byla diskotéka, řekli jsme si jak se slaví Vánoce jinde ve světě, naše tradice, zpívali koledy u stromečku, tvořili a také čekali na Ježíška s nadílkou.

Naše školka je od 23. 12. 2020 do 31. 12. 2020 uzavřena. Budeme se na Vás těšit v pondělí 4. 1. 2021.

Děkujeme za důvěru a přejeme Vám krásné prožití vánočních svátků a vše dobré do nového roku 2021.

Kolektiv zaměstnanců MŠ Hochmanova


 

 

14. 12. 2020

Sbírka pro zvířátka ze záchranné stanice 

Vážení rodiče, dne 21. 12. 2020  bude v naší mateřské škole probíhat vánoční sbírka pro zvířátka ze záchranné stanice. V šatnách dětí jsou připravené krabice, kam můžete potraviny odkládat. Vhodné potraviny jsou např. dětské piškoty, chlebové kůrky, ovesné vločky, konzervy a granule, seno, mrkev, salát, jablka....  Dne 22. 12. 2020 si pro vybrané jídlo přijede pan Zdeněk Machař ze záchranné stanice. Děkujeme za spolupráci.   


 

3. 12. 2020

Soutěž s panem Popelou

Naše školka se účastní soutěže ve sběru papíru, a tak v pondělí 4. 1. 2021, bude ke školce přistaven kontejner na svoz papíru. Bude k dispozici do rána 5. 1. 2021. Děkujeme za Vaši účast.


 

 

Naše projekty

Začít spolu

Více

Technická mateřská škola

Více

Učíme se spolu

Více

Provozní informace

Dokumenty

Mimořádné opatření v době nouzového stavu

Žádost o ošetřovné

Informační memorandum

Zavolejte nám