Aktuality

Vítáme Vás na našich webových stránkách Mateřské školy, Brno, Hochmanova 25, p. o.


 

22. 1. 2021  

INFORMACE PRO RODIČE

 

V přiloženém letáku:  Letak_karantena_a_izolace_covid_19  jsou informace podstatné pro rodiče a děti ze třídy Bělásků.

 


 

21. 1. 2021 

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

Ve třídě Bělásků se vyskytla nákaza COVID-19. 

Z tohoto důvodu bude třída Bělásků od 22. 1. 2021 UZAVŘENA. Všechny děti i paní učitelky, které byly v kontaktu s nákazou, musí zahájit domácí karanténu. Rodiče těchto dětí bude kontaktovat krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje. Informujte pediatra svých dětí.

Prosíme, sledujte aktuální informace na našich webových stránkách www.mshochmanova.cz, kde Vás budeme informovat o termínu znovuotevření třídy.


20. 1. 2021 

 

Logopedický webinář pro rodiče budoucích prvnáčků

 

Zveme všechny rodiče, zejména ty, kteří mají doma předškoláky, na workshop s logopedkou Mgr. Leou Šafránkovou. Koná se dne 21. 1. 2021 od 17.00 do 18.30 hod. Webinář je zdarma a rodiče se zde dozví, jak správně nacvičovat řečové dovednosti s dětmi doma bez speciálních pomůcek.

Registrace na webinář na mailové adrese:  benesova@masbobrava.cz

 

 


 

19. 1. 2021 

Online semináře pro rodiče budoucích prvnáčků

Vzdělávací semináře pro rodiče budoucích prvňáčků proběhnou v letošním roce online prostředníctím aplikace Microsoft Teams.

Registrace: http://map2.brno.cz/login.php?skryta_adresa=/ , sekce "HOST".

Nabídka seminářů:

  • Školní zralost - Vstup dítěte do základního vzdělávání, dne 22.3.2021 od 17.00 do 20.00 - Mgr. Jiřina Bednářová
  • Školní zralost - Vstup dítěte do základního vzdělávání, dne 16.3.2021 od 17.00 do 20.00 - PhDr. Miloslava Svobodová
  • Školní zralost - Vstup dítěte do základního vzdělávání, dne 11.3.2021 od 17.00 do 20.00 - Mgr. Lenka Bínová
  • Školní zralost - Vstup dítěte do základního vzdělávání, dne 10.3.2021 od 17.00 do 20.00 - Mgr. Jiřina Bednářová

Srdečně zveme všechny rodiče budoucích prvnáčků. Semináře jsou bezplatné. V případě dotazů piště na email: map.mestobrno@gmail.com


 

19. 1. 2021

 

Potvrzení

Vážení rodiče, potvrzení o výši vynaložených výdajů zákonných zástupců za umístění dítěte v mateřské škole za zdaňovací období 2020 je pro Vás přiraveno k vyzvednutí v jednotlivých třídách. 


15. 1. 2021 

ZNOVUOTEVŘENÍ TŘÍDY ŽLUŤÁSKŮ

Vážení rodiče,

ve středu 20. 1. 2021 se otevírá třída Žluťásků pouze pro děti, které byly testovány na COVID-19 s negativním výsledkem.

Pokud byl u dítěte test na COVID-19 pozitivní, může do školky nastoupit nejdříve v pondělí 25. 1. 2021.

V případě, že z nějakého důvodu testování u dítěte neproběhlo, může nastoupit do školky nejdříve 25. 1. 2021

 

Děti, které budou moci už ve středu nastoupit do školky, je potřeba přihlásit ve školce ke stravování.

Děkujeme.

 


 

13. 1. 2021 

INFORMACE PRO RODIČE

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že některé děti ze třídy Žluťásků byly v kontaktu s osobou, která je COVID-19 pozitivní, je třída Žluťásků uzavřena.

Žádáme rodiče, aby kontaktovali pediatry.

 

Aktuální informace z krajské hygienické stanice: Karanténní opatření stanovené mimořádným opatřením MZ ČR aktuálně zahrnují: domácí karanténu minimálně po dobu 10 dnů a vyšetření výtěr z krku a z nosu (RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2) v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nejpozději však do 10. dne. Pokud bude osoba v karanténě bez klinických obtíží a výsledek z odběru bude negativní, karanténa končí po uplynutí min. 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou. V případě, že se nepodaří provést RT-PCR test v průběhu 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou z důvodů hodných zvláštního zřetele (jedná se o výjimečnou situaci, kdy provedení testu brání překážka např. v podobě nedostatečné kapacity laboratoří apod.), se karanténní opatření asymptomatických osob (tj. bez příznaků) ukončí bez provedení testu za 14 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

 

Sledujte dále naše webové stránky, dozvíte se tak i termín znovuotevření třídy.

Děkujeme.

 


 

12. 1. 2021 

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

 

Ve třídě Žluťásků se vyskytla nákaza COVID-19. 

Z tohoto důvodu bude třída Žluťásků od 13. 1. 2021 UZAVŘENA. Všechny děti i paní učitelky, které byly v kontaktu s nákazou, musí zahájit domácí karanténu a rodiče těchto dětí bude kontaktovat krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje.

Rodiče dětí, které plní povinnou předškolní docházku, si mohou ve čtvrtek dojít osobně pro materiály k distanční výuce nebo napsat na e-mail školky a materiály Vám budou zaslány elektronickou formou.

Prosíme, sledujte aktuální informace na našich webových stránkách www.mshochmanova.cz, kde Vás budeme informovat o termínu znovuotevření třídy. 

 


 

18. 12. 2020

Milí rodiče, ve fotogalerii můžete nahlédnout do našich tříd v tomto svátečním čase. Tento týden jsme prožili krásnou vánoční atmosféru ve všech třídách. Byla diskotéka, řekli jsme si jak se slaví Vánoce jinde ve světě, naše tradice, zpívali koledy u stromečku, tvořili a také čekali na Ježíška s nadílkou.

Naše školka je od 23. 12. 2020 do 31. 12. 2020 uzavřena. Budeme se na Vás těšit v pondělí 4. 1. 2021.

Děkujeme za důvěru a přejeme Vám krásné prožití vánočních svátků a vše dobré do nového roku 2021.

Kolektiv zaměstnanců MŠ Hochmanova


 

 

14. 12. 2020

Sbírka pro zvířátka ze záchranné stanice 

Vážení rodiče, dne 21. 12. 2020  bude v naší mateřské škole probíhat vánoční sbírka pro zvířátka ze záchranné stanice. V šatnách dětí jsou připravené krabice, kam můžete potraviny odkládat. Vhodné potraviny jsou např. dětské piškoty, chlebové kůrky, ovesné vločky, konzervy a granule, seno, mrkev, salát, jablka....  Dne 22. 12. 2020 si pro vybrané jídlo přijede pan Zdeněk Machař ze záchranné stanice. Děkujeme za spolupráci.   


 

3. 12. 2020

Soutěž s panem Popelou

Naše školka se účastní soutěže ve sběru papíru, a tak v pondělí 4. 1. 2021, bude ke školce přistaven kontejner na svoz papíru. Bude k dispozici do rána 5. 1. 2021. Děkujeme za Vaši účast.


 

30. 11. 2020

Vánoční besídka - dílničky

Milí rodiče, dne 15. 12. 2020 si s dětmi uděláme odpolední vánoční besídku. Začneme v 14.30 a budeme tvořit, zkusíme si vánoční tradice a zvyky a zazpíváme si koledy u vánočního stromečku. Bohužel, vzhledem k situaci, bez rodičů. Atmosféru se pokusíme zachytit na fotkách a průběh akce najdete poté ve fotogalerii.


 26. 11. 2020

Fotogalerie

Milí rodiče, tento týden jsme s dětmi prožily spoustu zážitků a akcí, které děti velmi zaujaly. Ve fotogalerii naleznete střípky těchto momentů, jako např., když si děti zkoušely zahrát na různé netradiční hudební nástroje - muzikohrátky, nebo předškoláci rozvíjeli své dovednosti s tabletem - práce s digitální technologií a tvorba fotografií. V momentkách je dále zachycena péče o nové zvířecí mazlíčky u Žlutásků. Přejeme příjemné prohlížení.


 

 25. 11. 2020

Logopedická depistáž 

Logopedická depistáž (viz níže) proběhne v MŠ 12. 1. 2021 v 8 hodin.

Informační leták


 24. 11. 2020

Distanční výuka 

Ve třídě Žluťásků nadále, z důvodu vysoké absence předškoláků, probíhá dobrovolná distanční výuka. Připravené materiály si mohou rodiče přijít vyzvednout na třídě, popř. jim mohou být zaslány elektronicky.


 24. 11. 2020

Vánoční focení

Milí rodiče,

vánoční fotky si můžete od dnešního dne vyzvedávat na třídách.


 24. 11. 2020

Uzavření školky v době vánočních prázdnin

 

Vážení rodiče,

od 23. 12. 2020 do 1. 1. 2021 včetně bude naše školka, jak jsme vás již informovali na úvodní schůzce, uzavřena z důvodu vánočních prázdnin.

 


23. 11. 2020

Mikulášská nadílka

Vážení rodiče,

vzhledem k současné situaci letos neproběhne Mikulášská nadílka ve spolupráci se ZŠ Horníkova, ale bude v režii zaměstanců MŠ. Děti se na ni můžou těšit dne 4. 12. 2020.


  19. 11. 2020

Logopedická depistáž

Vážení rodiče,

Oslovilo nás pedagogicko-psychologicko-logopedické centrum V lavici s. r. o. s nabídkou logopedické depistáže, která by proběhla přímo v naší školce.

Logopedická depistáž je krátké logopedické vyšetření, které slouží k vyhledávání jedinců s poruchou řečových a komunikačních schopností a dovedností. Na základě depistáže nabídne centrum zákonným zástupcům následnou logopedickou péči.

K logopedickému vyšetření se mohou zákonní zástupci dítěte rozhodnout sami na základě vlastního uvážení, případně může být doporučeno pedagogickým pracovníkem.

Cena logopedické depistáže: 200,-

Zájem o logopedickou depistáž svého dítěte nahlaste paní učitelce. V případě nepřítomnosti Vašeho dítěte v MŠ použijte k přihlášení email vaší třídy.


16. 11. 2020

Prosíme rodiče o spolupráci 

Bohužel se ve školce zpětně dovídáme o dětech, které byly v kontaktu s nakaženým Covid-19 a nebo dokonce přímo u nich proběhla nákaza Covid-19.

Jde o případy, na které jsme nemohli adekvátně reagovat, jelikož nás nekontaktovala krajská hygienická stanice.

Proto Vás žádáme, sdělte mateřské škole včas infekční onemocnění. Mateřská škola uchovává mlčenlivost ohledně dítěte a Vašich rodin.

Pomáháte nám tak chránit zdraví dětí i naše.

Děkujeme


 16. 11. 2020

Změna termínu znovuotevření

Informujeme rodiče, že třída Bělásků bude znovuotevřena ve středu 18. 11. 2020. Děti můžete vodit už v tento den.


16. 11. 2020

Covid vs. chřipka 

Doporučujeme k prostudování informační leták Státního zdravotního ústavu o příznacích covidu a chřipky a vhodných opatřeních při prevenci.

Covid vs. chřipka - informační leták

 


10. 11. 2020

Pro rodiče, kteří žádají o ošetřovné, přikládáme odkaz na kterém je potřebný dokument a případné cenné informace.

https://www.cssz.cz/web/cz/-/zadat-o-osetrovne-bude-jednodussi-rodicum-staci-vyplnit-jediny-formular?fbclid=IwAR1jzuq8_gDn3FE4AGa0LL5Od1sZ6wr_Yn-3fbu1D4ALLo6RgQzLsdMS3Bg

  


 

9. 11. 2020

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

Ve třídě Bělásků se vyskytla nákaza COVID-19.

Z tohoto důvodu bude třída BĚLÁSKŮ od 10. 11. 2020 UZAVŘENA. Všechny děti i paní učitelky, které do třídy v současné době docházely, musí zahájit domácí karanténu a rodiče těchto dětí bude kontaktovat krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje.

Termín znovuotevření třídy je 19. 11. 2020. Prosíme, sledujte aktuální informace na našich webových stránkách www.mshochmanova.cz .


6. 11. 2020

Konzultace

 Vážení rodiče, vzhledem k aktuální situaci jsme se rozhodli pro zrušení konzultačních hodin v tomto pololetí. V případě, že by někdo nutně potřeboval soukromé projednání individuální práce svého dítěte v MŠ, může oslovit paní učitelku na třídě a domluvit si s ní krátkou, desetiminutovou schůzku. Děkujeme za pochopení. 


29. 10. 2020

Zrušení akce Hmyzí domečky

S ohledem na aktuální situaci rušíme akci Hmyzí domečky, která se měla pro děti konat nadcházející pondělí.


9. 10. 2020

Plavání

Z důvodu nastalé situace se po dobu dvou týdnů ruší předplavecký výcvik. Předpokládaná další lekce proběhne 4. 11. 2020. Děkujeme za pochopení


9. 10. 2020

Upřesnění vánočního focení

V pondělí bude probíhat v naší MŠ Vánoční focení dětí, o kterém jsme Vás informovali emailem.

  • Od 7 do 7:45 doveďte děti, které se mají fotit se školou povinnými sourozenci.
  • Od 7:45 do 9 hodin přicházejte s dětmi, které se mají fotit s mladšími sourozenci, kteří nechodí do naší MŠ.
  • Ostatní děti můžete vodit do MŠ jako obvykle, vyfotí se během dopoledne.

Děkujeme za spolupráci

 


 

5. 10. 2020

Vánoční focení

Dne 12. 10. bude probíhat v MŠ vánoční focení dětí. Je možno nechat děti vyfotit i s jejich sourozenci, kteří nechodí do MŠ. Bližší informace Vám poskytneme v následujících dnech emailem nebo osobně.29. 9. 2020

JABLÍČKOVÉ ODPOLEDNE

Vážení rodiče, dovolujeme si Vás upozornit na změnu průběhu akce Jablíčkového odpoledne.

Z důvodu současné situace šíření COVID -19 a zpřísňování opatření jsme se rozhodli uspořádat akci pouze pro děti a to v čase od 14 – 16 hodin na školní zahradě.

Děti se mohou těšit na:

  • táborák a opékání špekáčků (zajistí mateřská škola)
  • stanoviště s „jablíčkovými“ úkoly 

Děti si můžete vyzvedávat na školní zahradě od 15:00 do 16:30 hodin.

Žádáme rodiče, aby ihned po převzetí dítěte opustili prostor školní zahrady mateřské školy.

Děkujeme.


 

11. 9. 2020

Plavání 

První lekce předplaveckého výcviku přihlášených dětí pro 1. pololetí proběhne ve středu 16.9.2020.  Odchod z MŠ ve 12.50h, návrat cca 15.00h. Poplatek za 1. pololetí školního roku je 700,-. Potřeby do batůžku: koupací čepice, plavky, sáček na mokré plavky, ručník, pití, roušku do autobusu. Děti, které mají 6 a více let, musí mít jízdenku či šalinkartu. Děkujeme  


11. 9. 2020

 Jablíčkové odpoledne

1. 10. 2020 proběhne na školní zahradě Jablíčkové odpoledne. Od 16 hodin Klub rodičů přiravil pro děti a rodiče zábavné odpoledne plné soutěží, tvoření a her.  Srdečně všechny zveme. 


 10. 9. 2020

Vážení rodiče, na základě včerejšího rozhodnutí Ministerstva zdavotnictví jsou povinné roušky v uzavřených prostorách školy. Prosíme, resektujte toto nařízení a do budovy školy vstupujte s rouškou a zdržujte se jen nezbytně dlouhou dobu. Dětem dejte do skříňky roušku. Děkujeme za pochopení. 


31. 8. 2020

Začátek školního roku

Školní rok 2020/2021 začíná v úterý 1. 9. 2020. Od 6:30 se děti schází ve třídě Žlutásků, od 7:30 již v jednotlivých třídách. Děti by s sebou měly mít papuče, pohodlné oblečení do třídy, praktické oblečení na ven, náhradní oblečení a případně také pyžamo  (více viz O NÁS - PRO RODIČE - POTŘEBY DĚTÍ PŘI NÁSTUPU DO MŠ).

Více informací se dozvíte na úvodních schůzkách, které proběhnou v jednotlivých třídách ve čtvrtek 3. 9. 2020. V Běláscích i Modráscích budou od 16 hodin, ve Žluťáscích od 16:30 hodin. Prosíme rodiče, aby na schůzku přišli bez dětí.

Těšíme se na Vás, kolektiv MŠ Hochmanova


30. 6. 2020

Poděkování

Děkujeme všem rodičům za spolupráci v tomto školním roce a přejeme Vám i Vašim dětem krásné prázdniny plné příjemných zážitků.

Zaměstnanci MŠ

Zamestnanci-ms


 30. 6. 2020

Adaptační setkání

26. 8. 2020 proběhne ADAPTAČNÍ SETKÁNÍ. Od 15 hodin se mohou rodiče nově přijatých dětí přijít s dětmi podívat do tříd a seznámit se s učitelkami. Od 15:30 bude na školní zahradě připraven program, kterého se mohou účastnit nejen nové, ale i stávající děti se svými rodiči.


 30. 6. 2020

Úvodní schůzky

Úvodní schůzky proběhnou v jednotlivých třídách ve čtvrtek 3. 9. 2020. V Běláscích i Modráscích budou od 16 hodin, ve Žluťáscích od 16:30 hodin. Prosíme rodiče, aby přišli bez dětí.


 

Naše projekty

Začít spolu

Více

Technická mateřská škola

Více

Učíme se spolu

Více

Provozní informace

Dokumenty

Mimořádné opatření v době nouzového stavu

Žádost o ošetřovné

Informační memorandum

Zavolejte nám