Aktuality

Vítáme Vás na našich nových webových stránkách Mateřské školy, Brno, Hochmanova 25, p. o.


 30. 6. 2020

Poděkování

Děkujeme všem rodičům za spolupráci v tomto školním roce a přejeme Vám i Vašim dětem krásné prázdniny plné příjemných zážitků.

Zaměstnanci MŠ

Zamestnanci-ms


 30. 6. 2020

Adaptační setkání

26. 8. 2020 proběhne ADAPTAČNÍ SETKÁNÍ. Od 15 hodin se mohou rodiče nově přijatých dětí přijít s dětmi podívat do tříd a seznámit se s učitelkami. Od 15:30 bude na školní zahradě připraven program, kterého se mohou účastnit nejen nové, ale i stávající děti se svými rodiči.


 30. 6. 2020

Úvodní schůzky

Úvodní schůzky proběhnou v jednotlivých třídách ve čtvrtek 3. 9. 2020. V Běláscích i Modráscích budou od 16 hodin, ve Žluťáscích od 16:30 hodin. Prosíme rodiče, aby přišli bez dětí.


 30. 6. 2020

Během prázdninového provozu bude otevřena třída Žluťásků.

Při scházení a rozcházení dětí na školní zahradě MATEŘSKÉ ŠKOLY Hochmanova využívejte pouze malou bránu u vchodových dveří Žluťásků a Bělásků.

Nově je rodičům umožněn vstup na školní zahradu

bránu za sebou vždy pečlivě uzavřete a dítě předejte paní učitelce.

 

Vchod a bránu třídy Modrásků bude využívat pouze MŠ Synkova.


3. 6. 2020

Prosíme rodiče předškoláků, aby si děti na akci "Malá maturita" přinesly aktovky. Děkujeme


20. 5. 2020

Seznam přijatých dětí pro školní rok 2020/2021

Seznam přijatých dětí


20. 5. 2020

Dodatek ke školnímu řádu

Prosíme, přečtěte si nový dodatek ke školnímu řádu. Týká se aktuální situace a souvisejících organizačních i hygienických opatření.

Dodatek ke školnímu řádu


19. 5. 2020

Prázdninový provoz

Každá mateřská škola bude zajišťovat prázdninový provoz pro své kmenové děti. Vzhledem k plánované rekonstrukci kuchyně v Mateřské škole, Brno, Synkova 14, p. o., poskytne naše Mateřská škola Hochmanova prostory jedné třídy pro děti z MŠ Synkova. Prázdninový provoz bude probíhat v době od 1. 7. 2020  do 31. 7. 2020. Od 1. 8. 2020 bude mateřská škola uzavřena. Kritéria pro přijetí dítěte k prázdninovému provozu zůstávají stejná – budou přijaty děti zaměstnaných samoživitelů a děti zaměstnaných rodičů.  (prosíme rodiče, kteří dosud nevyplnili dotazník se zájmem o letní provoz, aby tak učinili nejpozději do 22. 5. 2020).


19. 5. 2020

Obnovení provozu MŠ

Mateřská škola bude v provozu od 25. 5. 2020 za upravených provozních podmínek, které jsou platné do odvolání. Při nástupu do školy je nutné odevzdat podepsané čestné prohlášení – s datem nástupu dítěte do školky a seznámení s informacemi o obnovení provozu MŠ (dodatek školního řádu, viz výše).  Bez těchto dokumentů nebude dítě přijato do MŠ. Oba dokumenty jsou dostupné ke stažení zde:

Seznámení s informacemi o obnovení provozu

Čestné prohlášení

Dětem, které už v letošním školním roce nenastoupí,  bude prominuta úplata za předškolní vzdělávání za květen, červen i prázdninový provoz.

Děti, které od 25. 5. 2020 nenastoupí, je nutné odhlásit do 25. 5. 2020 do 7 hodin na telefoním čísle 544 210 331. Pokud dítě telefonicky neodhlásíte, bude Vám automaticky započítáváno školné i stravné.

Dětem, které 25. 5. 2020 nastoupí, bude započítána poměrná částka úplaty za předškolní vzdělávání za měsíc květen, celý červen a v případě docházky v prázdninovém provozu i celý červenec. Všechny přeplatky Vám budou vráceny po znovuotevření MŠ.

Informace k úplatě za předškolní vzdělávání za měsíc květen

Vzhledem k současné situaci a mimořádnému opatření přibalte dětem do batůžku podepsanou lahev na průběžný pitný režim při pobytu na školní zahradě.

S ohledem na nastalou epidemiologickou situaci bude do odvolání možné odhlašování stravy denně do 7:00hod na tel. č. 544 210 331. Obědy se do jídlonosičů vydávat nebudou.


19. 5. 2020

Odklad školní docházky

Žádáme rodiče dětí s odkladem školní docházky ve školním roce 2020/2021 o dodání zprávy ze školského poradenského zařízení a kopie rozhodnutí ředitele ZŠ o povolení odkladu školní docházky.


19. 5. 2020

Den dětí

Dne 1. 6. 2020 bude pro děti v dopoledních hodinách na školní zahradě přiraven program paní Sádlíkové s drumbeny.


19. 5. 2020

 Úplata za předškolní vzdělávání pro příští školní rok

Od 1. 9. 2020 se mění výše úplaty za předškolní vzdělávání. Více viz Úplata za předškolní vzdělávání 2020/2021.


14. 5. 2020

Ošetřování člena rodiny

Vážení rodiče, sdílíme aktuální informace ohledně ošetřování člena rodiny: ošetřování člena rodiny


12. 5. 2020

Znovuotevření MŠ

Vážení rodiče, znovuotevření mateřské školy plánujeme na 25. 5. 2020.


Focení společných fotek

Focení společných třídních fotek se letos bude konat 3. 6. v 9 hodin. Budeme rádi, pokud na focení dovedete i děti, jejichž docházka nebude v tento den nahlášena. Děkujeme.

Focení předškoláků

Focení předškoláků na tablo proběhne 21. 5. v 9 hodin na školní zahradě. Pokud je to možné, doveďte prosím děti, které příští rok nastupují do ZŠ a oblečte je do jednobarevného trička (nejlépe bílého či tmavě modrého).


Pravidla po znovuotevření MŠ

Milí rodiče,

vzhledem k tomu, že chceme v nastalé situaci zajistit Vám i Vašim dětem co nejlepší ochranu před možným rizikem nákazy COVID-19, zavedeme v areálu mateřské školy tato opatření: Dodatek ke školnímu řádu.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo dokument Provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020, kterým se budeme po znovuotevření MŠ řídit. Přečíst si ho můžete i Vy: Ochrana zdraví - MŠ.


Letní provoz

Prázdninový provoz mateřských škol v Líšni budou ve školním roce 2019/2020 zajištovat všechny mateřské školy pro své děti. Pro tento provoz se žádné přihlášky vydávat nebudou. O termínu prázdninového provozu Vás budeme informovat.


Akce zrušeny

Vzhledem k nastalé situaci jsou kulturní a vzdělávací akce (výlety, divadla apod.) do konce školního roku zrušeny. Proběhnout by mělo pouze pasování předškoláků, které se uskuteční 11. 6. 2020 od 16:30 hod. za přítomnosti předškoláků a jejich rodičů. Za příznivých klimatických podmínek bude uspořádáno na zahradě MŠ, v případě deště ve třídě. Předpokladem realizace je plánované uvolnování vládních opatření.


Zrušení školy v přírodě

Vážení rodiče, vzhledem k nastalé situaci se škola v přírodě, která se měla konat od 11. do 15. 5. 2020, ruší. Vrácení zálohy proběhne po znovuotevření MŠ. Děkujeme za pochopení. 


Dočasné uzavření MŠ

V návaznosti na Usnesení vlády České republiky č. 69/2020 (tj. vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky) a Nařízení č. 5/2020 Statutárního města Brna je MŠ dočasně uzavřena. Aktuální informace o znovuotevření naší mateřské školy a letním provozu Vám dle vývoje situace poskytneme zde.


Zápis do mateřské školy

Zápis do naší MŠ proběhne dle přiložených informací.

Zapis-do-ms


Informace k úplatě za předškolní vzdělávání

Informace k úplatě za předškolní vzdělávání za měsíce březen a duben naleznete v přiložených souborech.

Uplata-za-predskolni-vzdelavani-brezen

Uplata-za-predskolni-vzdelavani-duben

Naše projekty

Začít spolu

Více

Technická mateřská škola

Více

Učíme se spolu

Více

Provozní informace

Dokumenty

Mimořádné opatření v době nouzového stavu

Žádost o ošetřovné

Informační memorandum

Zavolejte nám