Provoz MŠ

 

   
6.30                     zahájení provozu MŠ, scházení dětí ve třídě „Žluťásků“

7.30                    

zahájení provozu ve třídě Bělásků a Modrásků

do 8.00  doporučený příchod dětí do MŠ
12.15 – 12.30     odchod dětí po obědě 
15.00 – 16.00  pozvolné vyzvedávání dětí

od 16.00             

vyzvedávání dětí ve třídě Bělásků

16.30                      ukončení provozu školy, uzamčení školy 

Rodiče mohou přivádět a odvádět své děti během celého dne – doporučená doba příchodu do MŠ je do 8.00, odchodu dětí po obědě 12.15 – 12:30, odpoledního odchodu  z MŠ od 15.00h.

V 16.30 se budova MŠ uzamyká – prosíme rodiče, aby v tento čas opustili s dětmi MŠ.

Zavolejte nám