Režim dne

Rytmický řád dne

I. třída  „Žluťásci“

 

   
6.30 - 9.30 scházení dětí, volné hry, ranní kruh, centra aktivity
9.00 - 9.30 hygiena, průběžná svačina 
9.30 - 9.45 hygiena, převlékání
9.45 - 11.45 pobyt venku (dle klimatických podmínek)
11.45 - 12.00 převlékání, hygiena
12.00 - 12.30 oběd  
12.30 - 12.45 hygiena,  příprava na odpočinek
12.45 - 14.30

odpočinek, poslech literárních a hudebních děl dle plánu výchovné práce

(děti nespící – odpočinek cca 0,5 hod. poté individuální práce, klidové činnosti (příprava na ZŠ – grafomotorika apod.)

14.30 - 16.30 hygiena, odpolední průběžná svačina 14.30-15.00, volné hry

 

 

II. třída  „Bělásci“ a III. třída „Modrásci“

 

   
7.30 - 9.45 scházení dětí, volné hry, ranní kruh, centra aktivity
9.15 - 9.45 hygiena, průběžná svačina
9.45 - 10.00 hygiena, převlékání
10.00 - 12.00 pobyt venku (dle klimatických podmínek)
12.00 - 12.15 převlékání, hygiena
12.15 - 12.45 oběd
12.45 - 13.00 hygiena,  příprava na odpočinek
13.00 - 14.45 

odpočinek, poslech literárních a hudebních děl dle plánu výchovné práce

(děti nespící – odpočinek cca 0,5 hod. poté individuální práce, klidové činnosti (příprava na ZŠ – grafomotorika apod.)

14.45 - 16.00 hygiena, odpolední průběžná svačina, volné hry
v 16.00 odchod do třídy Žluťásků

Zavolejte nám