Pozvání do center aktivit

Vážení rodiče, prarodiče, tety i strýčkové – prostě všichni dospělí členové rodiny,

 

jistě víte, že naše mateřská škola pracuje podle programu „Začít spolu“ (dále jen ZaS).

Úspěch programu ZaS je založen na dobré komunikaci a úzké spolupráci mezi vyučujícími a rodinami. Aktivní účast rodin na programu je velmi žádoucí a nezbytná. Účastní - li se rodiny aktivně na programech v MŠ,  je to ku prospěchu učitelů, dětí i rodiny. Rodiče mají možnost se ptát, vyjádřit své starosti a názory a společně s učitelem řešit problémy i společně plánovat. Děti získávají tu výhodu, že více dospělých přispívá k individualizaci činností a obohacení třídního programu. Nepřetržitý kontakt a komunikace tvoří základ dobrých vzájemných vztahů a spolupráce, která pomáhá překonávat překážky a stavět mosty mezi domovem a školou.

V rámci programu ZaS a na základě jeho principu úzké spolupráce s rodinou - účasti rodin na vzdělávacím programu mateřské školy vám nabízíme aktivně se  zúčastnit vzdělávací práce v centrech aktivity ve třídách (dále jen CA).

Tím, že členové rodiny navštíví třídu, zapojí se a vedou činnosti, mohou získat:

 • pocit sounáležitosti s programem

 • naučí se dívat na své dítě ve vztahu k ostatním

 • pochopí více z vývoje dítěte

 • postupně poznají vyučující tým i další zaměstnance školy

 • naučí se činnosti, které jim přinášejí potěšení, když je provádí společně s dětmi

 • podpoří proces učení domácími aktivitami

 • poznají výjimečné kamarády, o kterých jim děti vyprávějí

 • mohou navázat dlouhodobá přátelství s jinými rodiči, které ve škole poznají

   a co učitelé ? :

 • ocení dodatečnou pomoc poskytovanou rodiči ve třídě

 • ocení specifické dovednosti a koníčky, o které se rodiče s dětmi podělí ( např. hru na hudební nástroj, ukázku práce rodiče v jeho profesním oboru, pomoc při výtvarných činnostech, ale i  „pouhou“  četbu pohádky..)

  Program ZaS vnímá rodiny jako odborníky na své děti a jako aktivní účastníky jejich vzdělávání. Respekt a otevřená komunikace týkající se filozofie programu, cílů a praktik, asistence při plánování a jasná očekávání rodin pomáhají každému získat pocit sounáležitosti s děním v MŠ.

  Členové rodiny se někdy ve třídě necítí ve své kůži nebo třídu považují za doménu učitele a proto se obávají přijít do třídy a pomoci.

  Některé důvody mohou být tyto:

 • nejsou si zcela jisti, že učitelé je ve třídě opravdu chtějí

  naše odpověď: čekáme na vás, rádi vás s dětmi ve třídě přivítáme kdykoliv během dne

 • obávají se, že udělají chybu

  naše odpověď: chybami se člověk učí

 • nevědí co dělat, nechtějí způsobit zmatek

  naše odpověď: seznámíme vás s čím, jak  a kdy můžete v CA pomáhat

 • myslí si, že nemají čím přispět

  naše odpověď: každý i sebemenší poznatek, prožitek přispívá k rozvoji dětí  

 • pravidla třídy jsou nejasná

  naše odpověď: s pravidly vás seznámíme – jsou vyvěšena v CA, řekneme vám jak s dětmi pracovat při různých činnostech

  Obecné zásady a informace pro členy rodin

  • Snažte se účastnit hromadných akcí.Buďte s dětmi.

  • Snažte se přimět děti, aby se samy převlékaly, pomáhejte jim pouze, je-li to nutné.

  • Nevysvětlujte si dětské výtvarné práce, stavby a jiné výtvory po svém, nedávejte jim sami názvy. Vždy si je nechte od dítěte vysvětlit.

  • Kdykoli máte dotaz, ptejte se učitelek.

  • Oblékněte se pohodlně, abyste si mohli sednout na podlahu nebo jít s dětmi ven.

  • Nediskutujte o jednotlivých dětech s rodiči nebo jinými členy rodiny. Máte-li poznámky, připomínky nebo dotazy, ptejte se učitelek.

  • Sdělte učitelkám svoje nápady a připomínky, aby měly možnost uplatnit je ve třídě.

  • Máte-li talent  nebo nějaké zvláštní schopnosti, řekněte o tom učitelkám, aby je mohly využít ku prospěchu programu.

  • Dříve než začnete na třídě pracovat, důkladně si prostudujte pravidla třídy. Zeptejte se učitelek, jak máte řešit případné konflikty mezi dětmi.

  • Nikdy nehovořte o chování dítěte v jeho přítomnosti.

  • Dejte dětem dostatek času vyřešit úkol - problém samostatně, teprve pak jim začněte pomáhat.

 

 

 

 Ještě stále váháte? Jste na rozpacích? Potřebujete více informací? Zeptejte se paní učitelky, ráda vám všechny dotazy zodpoví.

 

 

 Buďte našimi hosty i pomocníky.

 

 

                                                                     Těší se na vás tým zaměstnanců MŠ Hochmanova

Zavolejte nám