Spolupráce s rodinou

 

Spolupráci s rodinou lze rozdělit do tří oblastí:

  • Oblast ekonomická

   • rodiče nás průběžně zásobují hygienickými potřebami (papírové kapesníčky, papírové ubrousky a utěrky, toaletní papír) a výtvarným materiálem (čtvrtky, pastelky, lepidla...)

   • sbírají pro mateřskou školu starý papír, hliník, víčka od PET lahví (za peníze jezdíme na výlety)

   • malují obrázky na zeď (ani jsme netušili, jak jsou rodiče tvořiví)

   • poskytují škole právní pomoc i finanční prostředky - po dohodě s rodiči a dětmi vybíráme vhodné hračky a další vybavení tříd Zdůrazňuji, že vše probíhá dobrovolně, dle možností rodičů.

  • Oblast výchovně-vzdělávacího procesu

   • spolupráce při rozvíjení a obohacování integrovaných bloků

   • nabídka exkurzí a návštěv rodičů v zaměstnání (policie, záchranka, škola, restaurace, obora...)

   • půjčování osvědčených a oblíbených pomůcek, knih, hraček a výchovných programů pro naši interaktivní tabuli

   • společný karneval s rodiči - výroba masek (rodičům to moc slušelo)

   • společné plánování nové fasády - výběr barev, obrázků (fasáda bude netradiční, snad se povede)

   • odpolední kroužky pro rodiče a děti (logopedický, keramický, výtvarný, literárně-dramatický, pohybově-taneční) - dávají nám nový rozměr poznání dětí i jejich rodičů

  • Oblast evaluační

   • spolupráce při organizaci zpracování vstupních dotazníků

   • konzultace s učitelkami ohledně vzdělávacích problémů

   • konzultace ohledně doporučených vyšetření (PPP, psycholog, výchovný poradce)

   • 2 - 3x/rok možnost konzultovat individuálně IP o vzdělávacích pokrocích dětí

   • spolupráce při zpracování individuálních plánů práce s dětmi s odloženou povinnou školní docházkou i s dětmi nadanými

 

 

Zdroj:

BERÁNKOVÁ, Lenka. Spolupráce s rodiči. Metodický portál: Články [online]. 02. 07. 2009, [cit. 2015-03-19]. Dostupný z WWW: . ISSN 1802-4785.

Zavolejte nám