Zápis do MŠ

INFORMACE K ZÁPISU DO NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

Seznam přijatých dětí pro školní rok 2021/2022 do MŠ Hochmanova

 

Aktuální informace k zápisu dětí do naší MŠ pro školní rok 2021/2022 naleznete v tomto dokumentu: Zápis 2021/2022

Zápis do mateřských škol v městě Brně probíhá elektronicky. Veškeré aktuální informace najdete na adrese https://zapisdoms.brno.cz/ . Zápis probíhá v několika fázích:

 1. fáze - Vydávání přihlášek (1. 4. - 30. 4. 2021)
 2. fáze - Sběr přihlášek (3. a 4. 5. 2021)
 3. fáze - Přijímací řízení (od 17. 5. 2021)

 

1. fáze - Vydávání přihlášek (1. 4. - 30. 4. 2021)

Přihlášku pro zápis dítěte do MŠ můžete získat třemi způsoby: elektronickým vydáním přihlášky (na adrese https://zapisdoms.brno.cz/), vyzvednutím v naší mateřské škole (ve dnech stanovených ředitelkou ve výše uvedeném období) nebo vyzvednutím na OŠML (na Odboru školství a mládeže Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 3, v úřední dny pondělí a středa v době od 8.00 do 17.00hod.).

 

2. fáze - Sběr přihlášek (3. a 4. 5. 2021)

Sběr přihlášek probíhá v jednotlivých mateřských školách. Konkrétní hodiny v rámci tohoto období budou zveřejněny na našich webových stránkách. Na adrese https://zapisdoms.brno.cz/ najdete informace o počtu volných míst v konkrétních mateřských školách. Přihlášku můžete doručit:

 • do datové schránky mateřské školy
 • emailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email)
 • poštou
 • osobně (tato možnost bude upřesněna dle aktuálních protiepidemických opatření)

K zápisu je třeba doložit: rodný list, místo trvalého pobytu dítěte, doložení řádného očkování dítěte. V případě cizinců je nutné, aby rodiče dítěte předložili doklad o přechodném pobytu dítěte (z něj vyplývá, která škola je pro dítě spádovou). Pokud doklad nemají, po domluvě s ředitelem/kou školy předloží ve lhůtě jenž ředitel/ka školy stanoví své povolení k přechodnému pobytu a vyřídí pro dítě tento doklad na pracovišti Oboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR, Brno, Hněvkovského 65.

 

3. fáze - Přijímací řízení (od 17. 5. 2021)

Od tohoto termínu můžete očekávat informaci o přijetí/nepřijetí (případně nutnosti losování pořadí) Vašeho dítěte do MŠ. Odpovědný pracovník MŠ Vás bude kontaktovat jedním z níže uvedených způsobů na základě údajů uvedených v přihlášce:

 • telefonicky
 • prostřednictvím sms
 • e-mailem
 • doručením písemného rozhodnutí o přijetí/nepřijetí.

 

Spádové ulice pro naši MŠ:

Bednaříkova (lichá čísla), Hochmanova, Molákova (lichá čísla)

10 dobrých rad, které usnadní dítěti nástup do školky