Zápis do MŠ

INFORMACE K ZÁPISU DO NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

Den otevřených dveří proběhne dne 20. 4. 2023  od 8:00 do 12:00 a od 14:30 do 15:30.

Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2023/2024: 

I. fáze: vydávání přihlášek

Od 1. 4. 2023 do 30. 4. 2023 mohou zákonní zástupci dítěte na webové stránce www.zapisdoms.brno.cz vstupovat do systému, vyhledávat v něm informace o jednotlivých mateřských školách a následně vyplnit a vytisknout si přihlášku. Kdo nemá možnost vytisknout si přihlášku doma - kontaktujte nás nejpozději do 22. 4. 2023 na tel. č.: 544 210 331 nebo

e-mailem ms.hochman@seznam.cz.

II. fáze: sběr přihlášek

  • osobně ve dnech 3. 5. 2023 od 8:00 - 12:00 a 4. 5. 2023 od 11:00 - 15:30 

K zápisu je potřeba doložit vyplněnou a zákonnými zástupci podepsanou přihlášku včetně potvrzení od lékaře o řádném očkování. Tato povinnost se netýká dítěte, které bude ve školním roce 2023/2024 plnit povinné předškolní vzdělávání. Zákonní zástupci dítěte současně s přihláškou předloží svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

III. fáze: přijímací řízení

Od 17. 5. 2023 můžete očekávat informaci o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do MŠ na stránkách www.zapisdoms.brno.cz

K vyzvednutí rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí (zastavení řízení - zpětvzetí) budete vyzvání elektronickou poštou či telefonem uvedených v kontaktech na přihlášce. Prosíme, sledujte i webové stránky naší mateřské školy www.mshochmanova.cz  

 

Spádové ulice pro naši MŠ:

Bednaříkova (lichá čísla), Hochmanova, Molákova (lichá čísla)

10 dobrých rad, které usnadní dítěti nástup do školky