Školné a stravné

Školné


- platba na účet mateřské školy
- č.ú.  10006-69732621/0100
- částka  585,- Kč
- dítě v posledním roce povinného předškolního vzdělávání školné neplatí
- dítě s odkladem školní docházky školné neplatí

Stravné

- stravné lze platit převodem na účet
- č.ú.  10006-69732621/0100
-
hotově v kanceláři vedoucí školní kuchyně

Informace ke stravování:


Dítě 3-6let /přesnídávka,oběd,svačina/           40,-Kč/1den
Dítě „starší“ /odklad školní docházky/             44,-Kč/1den
Vyzvedávání obědů pro nepřítomné děti – pouze 1. den – v době od 11.30 do 11.45 hod u bočního vchodu do školní kuchyně. Obědy se vydávají do vlastních jídlonosičů nebo plastových uzavíratelných nádobek. Prosíme podepsat.

Pracovní doba vedoucí školní kuchyně je: pondělí a středa od 7.00 do 15.00 hod. Telefon: 544210331

Stravné a školné  nutno uhradit  do 15. dne v daném měsíci.

Informace o školním stravování

Informace o školním stravování

Školní kuchyně

Seznam alergenů

Zavolejte nám