Školné a stravné

Aktualita - Stravné od 1. prosince 2021

Školné

  • platba na účet mateřské školy
  • č. ú. 10006-69732621/0100
  • částka 540,- Kč
  • dítě v posledním roce povinného předškolního vzdělávání školné neplatí
  • dítě s odkladem školní docházky školné neplatí

Stravné

  • stravné lze platit převodem na účet
  • č. ú. 10006-69732621/0100
  • hotově v kanceláři vedoucí školní kuchyně

Informace ke stravování:

Dítě 3-6let (přesnídávka,oběd,svačina) 45,-Kč/1den
Dítě „starší“ (odklad školní docházky) 49,-Kč/1den

Vyzvedávání obědů pro nepřítomné děti – pouze 1. den – v době od 11.20 do 11.35 hod u bočního vchodu do školní kuchyně. Obědy se vydávají do vlastních jídlonosičů nebo plastových uzavíratelných nádobek. Prosíme podepsat.

Pracovní doba vedoucí školní kuchyně je: pondělí a středa od 7.00 do 15.00 hod. Telefon: 544 210 331. 

Email na vedoucí školní kuchyně: ms.hochmanbrno@seznam.cz

Stravné a školné nutno uhradit do 15. dne v daném měsíci.

Informace o školním stravování

Informace o školním stravování

Školní kuchyně

Seznam alergenů