Zaměstnanci MŠ

I. třída - Žluťásci:

Zlutasek

Mgr. Blanka Fojtová - ředitelka
Barbora Glozíková – zástupkyně ředitelky

Zdeňka Červinková – učitelka na překryv
Denisa Maršálková – asistent pedagoga

II. třída - Bělásci:

Belasek

Mgr. Lenka Schenková - učitelka                 

Petra Dobiášová - učitelka


   

III. třída - Modrásci:

Modrasek

Mgr. Markéta Macků - učitelka                   

Mgr. et Bc. Kristýna Fojtíková - učitelka 

      

Úklid:

Kyblik

Jana Kopřivová - školnice

Jana Minaříková

Blanka Šťastná

 

  

Stravování:

Kuchyn

Lenka Jankových  – vedoucí školní kuchyně

Zdeňka Červinková – vedoucí kuchařka

Lenka Kuropatová – kuchařka

          

  

 

                                                     

                                                       

Zavolejte nám