Kalendář akcí

Datum Název akce Čas Poznámky
10. 9. Dvě barevné pohádky - pan Ševčík v 10:00  
21, 22, 23. 9. Hrajeme si s pamětí v 9:00  
1. 10. Jablíčkové odpoledne v 15:00  
8. 10. Záchranná stanice v 10:00  
14. 10. Pavel Novák v 10:00  ZRUŠENO
21. 10. Malý architekt v 9:00  ZRUŠENO
2. 11. Hmyzí domečky v 9:00  ZRUŠENO
12. 11. Divadlo Šikulka v 11:00  ZRUŠENO
23, 24, 25. 11. Stvoření světa - muzikohrátky v 9:00  
25, 26, 27. 11. Umění fotky - pozorování přírodnin pomocí dig.technologií   v 9:30 pouze předškoláci
1. a 2. 12. Vánoce přicházejí v 9:00   ZRUŠENO
4. 12. Mikuláš ve školce   nadílka pro děti
15. 12. Vánoční besídka  - tvoření v 14.30  
16. 12. Vánoční nadílka ve školce v 9:00  
17. 12. Tetiny    ZRUŠENO

26. a 27. 1.

Kamenohrátky - Zimní království

v 9:30

 
1. a 3. 2. Voda 1. 2. v 9:00 a 10:00, 3. 2. v 9:00  
8. 2. Kamenohrátky - Zimní království v 9:30 náhradní termín
Únor Chemická laboratoř    ZRUŠENO
17., 18. a 19. 2. Stavitel věží 9:00-12:00  ZRUŠENO
Březen Knihovna    ZRUŠENO
16., 17. a 18. 3. Včeličkování 9:30-11:00  ZRUŠENO
29., 30. a 31. 3. Jak se pečou Velikonoce    ZRUŠENO
19., 21. a 22. 4. Den Země 9:00-12:00  
29. 4. Pálení čarodějnic od 14. 00  
26. 4. - 30. 4. Školka v přírodě    ZRUŠENO
11., 12. a 13. 5. Stvoření štěstí 9:30  
18. 5. Fotografování dětí a zaměstnanců MŠ    
19. 5.  Voda 9:00 náhradní termín - bělásci
25., 26. a 27. 5. Včeličkování 9:30 náhradní termín
Červen      
1. 6. Tetiny - Letem světem Den dětí    
10. 6. Pasování předškoláků - Kejkle od 16:30  
15. 6. ZOO Brno - polodenní výlet    
16. 6. Preventivní program - Kde se cítím bezpečně  9:00  
24. 6. Canisterapie od 9:30  

Zavolejte nám