Kalendář akcí

Datum Název akce Čas Poznámky
7. 9. 2022 Divadlo Květinka - Jedna, dvě, tři,čtyři, pět domluveno platí teď 9:00  
22. 9. 2022 Odpolednní akce na ŠZ - organizace klubu rodičů - Kouzelník Katonas - Jablíčkové odpoledne 16:30  
6. 10. 2022 Divadlo Radost - Kolíbá se velryba 9:00 autobus
11. 10. 2022 Záchranná stanice - týden předem sbírka pro zvířátka 10:00  
12. 10. 2022 Zetor prohlídka 10:00 Bělásci
13. 10. 2022 Zetor prohlídka 10:00 Žluťásci, Modrásci
18. 10. 2022 Vánoční fotografování od 7:00  
20. 10. 2022 Přednáška o nevidomých lidech 10:00 předškoláci
25. 10. 2022 Policisté na školní zahradě 10:00  
3. 11. 2022 Odpolední akce na ŠZ - organizace klubu rodičů - Světýlková slavnost 16:00  
10. 11. 2022 Malá technická univerzita - stavitel mostů 8:30, 9:40, 10:50  
23. 11. 2022 p. Ševčík - Pohádkové kočičiny 9:30  
5. 12. 2022 Mikuláš v MŠ     
10. 12. 2022 Líšeňské vánoční vystoupení 9:00 Předškoláci
14. 12. 2022 Divadlo Koráb - Betlém aneb Putování za hvězdou 9:30  
14. 12. 2022 Vánoční dílničky s rodiči 15:00-16:30 Žluťásci, Modrásci
15. 12. 2022 Vánoční dílničky s rodiči 15:00-16:30 Bělásci
19. 12. 2022 Vánoční nadílka v MŠ    
5. 1. 2023 Návštěva knihovny - téma Večerníček  Žluťásci 9:15 - 10:00 Žluťásci
10. 1. 2023 Nosí kapr Petr v zimě Svetr - výukový program o vodě 9:00, 9:40, 10:20  
18. 1. 2023 Divadlo Malé Čarodějnice - O dvanácti měsíčkách 9:30  
8. 2. 2023 DPMB  9:00, 9:45, 10:30  
14. 2. 2023 Kejkle - Karneval 10:45  
16. 2. 2023 Návštěva knihovny - téma Večerníček - Modrásci 9:15 - 10:00 Modrásci
22. 2. 2023 Beseda pro rodiče - ZŠ Horníkova 16:00 MŠ Horníkova!
28. 2. 2023 Návštěva vozovny DPMB Slatina  10:00 - 11:00 jen předškoláci 
8. 3. 2023 p. Smékalovská, p. Drahotský - Večerníčky nedáme, rádi si je zpíváme 9:30  
8. 3. 2023 Beseda pro rodiče - ZŠ Novolíšeňská 15:45 třída Žluťásků
9. 3. 2023 Výukový preventivní program - Jak správně čistit zoubky 8:00, 8:30, 9:00  
21. 3. 2023 Návštěva ZŠ Masarova 10:00 předškoláci
22. 3. 2023 První plavání II. pololetí    
22. 3. 2023 Technická mateřská škola a Klub rodičů - Letíme za jarem 16:00 akce Klubu rodičů
30. 3. 2023 Návštěva knihovny - téma Večerníček - Bělásci 9:15 - 10:00 Bělásci
30. 3. 2023 Schůzka rodičů Erasmus+ 15:45 rodiče
30. 3. 2023 Schůzka rodičů ŠVP 16:30 rodiče
3. 4. 2023 Divadlo Sandry Riedlové - O zajíčkovi 9:30  
11. - 14. 4. 2023 Škola v přírodě - Outdoor Resort Březová    
19. 4. 2023 Den ve třídě ZaS - inspirace a sdílení dobré praxe 7:45 - 12:00 učitelky z celé ČR
20. 4. 2023 Den otevřených dveří 8:00 - 12:00, 14:30 - 16:30  
21. 4. 2023 Fotografování tříd a předškoláků na tablo    
22. 4. 2023 Jarní brigána - sobotní akce s rodiči 9:00 - cca 12:00  
25. - 26. 4. 2023 Program Erasmus+ - výjezd do Bratislavy odjezd autobusu v 8:00 15 přihlášených dětí
28. 4. 2023 Lipka - Čolkova dobrodružství, Skřítek a (ne)obyčejné věci - vzdělávací program pro předškoláky 9:00

pouze předškoláci

autobus

3. 5. 2023 Program včelky 9:00, 10:00  
1. 6. 2023  Divadlo Koráb - Den dětí - skákací hrad a balónkový klaun 10:00  
7. 6. 2023 Centrum Eden - celodenní výlet  7:30 - 15:00  
19.  6. 2023 Tetiny - Pasování předškoláků 16:30