Nepřítomnost dítěte

NEPŘÍTOMNOST DÍTĚTE je nutné nahlásit den předem do 13 hodin.

  • Telefonicky na čísle  544 21 03 31
  • Písemně do sešitů stravování v šatnách

Není-li dítě omluvené, započítává se stravné. První den neplánované nepřítomnosti dítěte v MŠ je možné vyzvednout oběd v kuchyni

/ boční vchod / v době od 11.30 do 11.45 hod.

Zavolejte nám