Klub rodičů

Klub rodičů působí při MŠ Hochmanova. Zastupuje zájmy dětí a rodičů, podílí se rovněž na podávání námětů a připomínek k práci MŠ, spolu s MŠ organizuje akce pro děti a je seznámen s hlavním cílem RPPŠ - technická MŠ, enviromentální vzdělávání, ICT ve vzdělávání předškolních dětí. Vede jej zástupce z řad rodičů (předseda: p. Stanislava Jaroňová), který je každoročně volen. Zapojit se může kdokoliv a my si této spolupráce velmi vážíme.

Loňský školní rok jsme v součinnosti s klubem rodičů pořádali například Světýlkovou slavnost nebo jarní akci - Letíme za jarem, kdy rodiče s dětmi tráví společný čas různými aktivitami, vyráběním a vzájemným poznáváním se. Ve školním roce 2023/2024 nás čeká tématické podzimní tvoření - Drakiáda, jarní brigáda, kde se společně s rodiči budeme snažit zútulnit pro děti školní zahradu a Pálení čarodějnic, kde se díky různým aktivitám můžeme všichni lépe seznámit.