Aktuality

     Vítáme Vás na našich webových stránkách Mateřské školy, Brno, Hochmanova 25, p. o. 


28. 6. 2024   

Vyhodnocení dotazníku šk. roku 2023/2024

Milí rodiče, na tomto odkaze Vyhodnocení dotazníku | mshochmanova.cz najdete vyhodnocení dotazníku, který jste na konci školního roku 2023/2024 vyplňovali. Heslo je stejné jako do fotogalerie.


 

26. 6. 2024   

Milí rodiče, ať je vaše léto pestré a barevné. Děkujeme za vaši přízeň.

Kolektiv mateřské školy

Spolecna-fotka

  


 

26. 6. 2024    

Ohlédnutí za školním rokem 2023/2024

Milí rodiče, na tomto odkaze Ohlédnutí za školním rokem 2023/2024 | mshochmanova.cz naleznete dokumet - Ohlédnutí za školním rokem 2023/2024. Heslo je stejné jako do fotogalerie. 

 


 

26. 6. 2024   

Policie v líšeňské Rokli

Včerejší dopoledne se předškoláci vydali směrem do líšeňské Rokle. Byl tam pro ně nachystán preventivně-výukový program od Městské policie ČR. Mohli shlédnout ukázku s psovodem, pohladit si pejska ve výcviku a dozvěděli se spoustu užitečných informací ohledně práce u policie i bezpečnostně preventivní upozornění. Ukázku z dopoledne můžete shlédnout ve fotogalerii.

 


 

20. 6. 2024   

Přehled vynaložených nákladů z fondu Klubu rodičů - šk. rok 2023/2024

25

 

 


 

18. 6. 2024   

Pasování předškoláků

Milí rodiče, předškoláci byli pasováni na školáky a fotografie z této akce jsou již nahrány. 


 

18. 6. 2024

Nález klíčů - před budovou mateřské školy

Před budovou mateřské školy byly nalazeny klíče.

V případě, že je majitel pozná, může si je vyzvednout v MŠ.

Foto-klice

  


10. 6. 2024   

Interaktivní a preventivně vzdělávací program "Hasík"

Děkujeme mamince od Kristinky ze Žluťásků za zprostředkování výukového programu "Hasík". Děti si mohly vyzkoušet, jaké je to vidět termokamerou v zakouřené místnosti, oblečení a helmy hasičů a dozvěděly se spoustu praktických informací. Děkujeme.

  


 

10. 6. 2024   

Seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání v MŠ Hochmanova od 1. 9. 2024

Seznam_prijatych_deti

 


 

5. 6. 2024  

Celodenní výlet

Náš celodenní výlet do Domu přírody v Moravském krasu se nesl v duchu poznávání přírody úplně od našich počátků. Děti shlédly motivační krátký film O malém amonitovi a mohlo se jít tvořit, zkoumat, prolézat umělé jeskyně a zdolávat překážky. Po náročném dopoledni jsme doplnili energii v místí restauraci a pokračovali na krátký odpočinek na deky a místní hřiště. Poté následovalo překvapení dne a to projížďka vláčkem. Cestou zpět jsme prozkoumali místní jeskyně a řeku Punkvu. Unavené děti máte zdárně doma a ve fotogalerii naleznete ukázku našeho krasného dne.

POZOR! POZOR! Vloudil se nám šotek na webové stránky a tak nebyly nahrány všechny fotky. Již je to opraveno a ve fotogalerii na vás čekají další snímky z našeho krásného dne. 


3. 6. 2024  

Den dětí 

Dnešní den si děti užily spoustu zábavy a legrace, o kterou se nám postaral pan Radim Koráb z Divadla Koráb. Děti si zatancovaly, zahrály hry, poznávaly zvukové hádanky, vyzkoušely si šerm, skákaly na skákacím hradu a užily si bublinovou show. Věříme, že děti budou mít z dnešního dne spoustu zážitků a vy si můžete prohlédnout již celou dnešní akci ve fotogaleri.

436522431_450433877577862_378325143096360677_n

441879061_1120195712367044_9003526611508563809_n

441556780_7534868043298595_2739102149502251814_n

 


 

3. 6. 2024  

Informativní schůzka, třídní schůzky a adaptační odpoledne 

Tridni-schuzky    Plakat    Shuzky

 


 

31. 5. 2024  

Den dětí u hasičů 

Dnešní dopoledne jsme pěšky došli na místní Školní a výcvikové středisko hasičů na Trnkové, kde nás velmi mile přivítali. Hasiči nás provedli po celém areálu HZS a seznámili nás jak s hasičskou technikou, tak celkově se svou náročnou profesní náplní. Děti si mohly prohlednout hasičská auta, nástroje, nářadí a v neposlední řadě si vyzkoušet stříkat vodou z hadice na cíl. Po prožitkové části přišla teorie, kde jsme se dozvěděli nejdůležitější informace o jejich náplni práce, prevenci a jak si počínat v případě nejrůznějších problémů. Všechny děti si návštěvu moc užily a hasičům poděkovaly intenzivním potleskem.

12e5019b-3712-4ca4-a56f-d822372cd094

 

 


 

29. 5. 2024  

 

Den otců

02

 

 


 

27. 5. 2024  

Snížení úplaty za předškolní vzdělávání o prázdninovém provozu v měsíci srpnu 2024 

Snizeni uplaty za srpen 2024

 


 

24. 5. 2024  

Spolupráce s litevskými mateřskými školami  

Ve středu 22. 5. 2024 přijala naše mateřská škola na stínování pedagogů tři paní ředitelky z mateřských škol z Litvy. Stínování probíhalo formou čerpání zkušeností a dobré praxe v oblasti individualizace, formativního hodnocení a úzké spolupráce mezi rodinou a komunitou školy.

Foto-reditelky-z-litvy  

 


 

21. 5. 2024  

MŠ Hochmanova –  Erasmus+  stínování na pracovišti 7. 5. – 11. 5. 2024  

Naše mateřská škola je zapojena do projektu Evropské unie Erasmus+. V rámci tohoto projektu navštívili 7. – 11. 5. 2024 tři zástupci pedagogického sboru MŠ Hochmanova čtyři slovinské mateřské školy, tj. vrtec Mlinček, Naklo; vrtec Hansa Christiana Andersona; vrtec Litija a vrtec Mornarček Piran.

Naším zájmem pozorování bylo především propojení podpory formování odpovědného občanství v oblastech environmentálně udržitelného způsobu života a jejich realizace během stínování, rozvoj digitálních kompetencí a odpovědné účasti na demokracii.

Ve všech školkách, které jsme navštívili, nás velmi mile uvítali. Nejprve nám byl přiblížen celostátní dokument, kterým je Učební plán pro mateřské školy, který je založen na zohlednění individuálních odlišností dítěte ve vývoji a učení. Zajišťuje různorodé obsahové náplně, metody a formy práce s dětmi. Program vychází z cílů a směrnic předepsaného národního programu – Kurikula pro mateřské školy. Výchovná práce probíhá prostřednictvím spontánní a řízené činnosti, kterou jsme měli možnost sledovat přímo ve třídách. Paní učitelky pro nás připravily program s aktivitami zaměřenými především na environmentální výchovu a vzájemnou kooperaci.

Pomůcky na výchovně vzdělávací činnosti jsou často tvořeny z recyklovaného materiálu a je kladen důraz především na senzomotorické pomůcky a rozvoj pohybových dovedností. V okolí často navštěvují místní farmy a vedou děti k odpovědnému chování vůči přírodě, svému okolí a propojení se zdravým životním stylem. Digitální technologie a způsob jejich využití nebylo možné pozorovat přímo ve výuce, načež k jejich využití a rozvoji digitálních kompetencí dochází především u pedagogických pracovníků za účelem zpracování příprav, podpory vzdělávání pedagogických pracovníků, tvorba materiálů a pomůcek.

Hlavní důraz je kladen na samostatnost a sebeobsluhu dětí, pozitivní vztah nejen k přírodě a odlišnostem lidí v rámci multikultur, ale také k pozitivnímu vztahu ke knihám a četbě. Dominantou mateřských škol bylo dětské hřiště se školní zahradou a terasami vedoucími z jednotlivých tříd. Dále jsme měli možnost vidět plánování a metody práce, které vedly k následnému sdílení a vzájemné reflexi.

Mateřské školy vrtec Litija a vrtec Hansa Christiana Andersona působí již řadu let, stejně jako naše škola, ve vzdělávacím programu Začít spolu pod záštitou Step by Step. Vybavenost tříd byla velmi dobrá, děti měly k dispozici různorodé didaktické učební pomůcky a nabídka aktivit byla velmi pestrá. Zajímavou informací pro nás byl zájem o kvalitu inkluzivního vzdělávání a podpora vzdělávání, nejen ve třídě, ale také v přírodě.

Slovinské předškolní vzdělávání je odlišné od toho českého především v době nástupu do mateřské školy. Ve Slovinsku je zvykem zahájení předškolního vzdělávání v 11 měsících života dítěte. Velkou výhodou všech navštívených mateřských škol vnímáme v prostorách budov. Ve všech školách jsme byli svědky velmi příjemné a harmonické spolupráce všech zaměstnanců.

Odnášíme si ze stínování na pracovišti slovinských mateřských škol plno krásných vzpomínek a zážitků v podobě navázání spolupráce s mateřskými školami. Během stínování jsme mohli získat nepřeberné množství poznatků a zkušeností z praxe slovinského předškolního vzdělávání, mohli jsme nahlédnout do struktur a Učebního plánu pro mateřské školy a taktéž vidět odlišnosti sociokulturního prostředí a různé formy prožitkového učení. To vše nám může být velkou inspirací pro naši vlastní pedagogickou praxi.   

440825013_3802581083361415_4718592163289431492_n

441229962_1418455662201038_470733661506427187_n

440571116_1075793643498723_4779935817793214229_n

440756932_972076651090234_2132811731583948127_n

440808928_266624593129192_1915973082649990638_n

                                                             

 


 

21. 5. 2024  

Pasování předškoláků

Pasovani

 

 


 

21. 5. 2024 

Výlet do Mariánského údolí

POZOR ZMĚNA! Odcházíme v 8:00 hod.

Vylet-do-marianskeho-udoli-1

 


 

18. 5. 2024 

Zahradní brigáda

Sobotní pracovní dopoledne je úspěšně za námi a navzdory počáteční nepřízni počasí děkujeme všem rodičům, kteří se účastnili dnešní brigády. Zvládlo se udělat neskutečně moc práce, čehož si moc vážíme.

441514247_496099296171899_2694105405754733266_n

 

 


 

16. 5. 2024 

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání na školní rok 2024/2025

Úplata za předškolní vzdělávání byla ve spolupráci se zřizovatelem stanovena na školní rok 2024/2025 ve výši 800,-Kč měsíčně.

 


 

16. 5. 2024 

 

Celodenní výlet

Bez-nazvu-21-x-29-7-cm-3

 


16. 5. 2024 

 

Den dětí

 

Pridat-podnadpis

 

 


 

16. 5. 2024 

Hasiči na Trnkové 

Rika-z-hadide-29-7-x-21-cm-1

 


 

15. 5. 2024 

 

Olympiáda pro děti předškolního věku  

Dnešní den se nesl v duchu sportu. Zástupci naší mateřské školy se vydali na cestu za sportovními zážitky na velký ovál do Slatiny. Po projeveném zájmu ze strany dětí účastnit se dvou disciplín, a to hodu do dálky, a běhu na 20 metrů, jsme byli plní očekávání. Sešlo se nás 17 školek z celého Brna a celkově závodilo 257 dětí. Celé dopoledne se neslo v pozitivní náladě a program nám zpestřili i místí dobrovolní hasiči. Musíme zmínit, že v tak velké konkurenci v běhu zazářil náš předškolák Lukášek, který získal nádhené 1. místo. Gratulujeme všem zúčastněným a doufáme, že v této sportovní tradici budeme další roky pokračovat.  

      

  


 

15. 5. 2024 

Den matek 

Dne 14. 5. 2024 proběhlo na školní zahradě již tradiční odpoledne připravené pro maminky. Všechny aktivity byly připraveny formou společných úkolů tak, aby si děti se svými maminkami užily spoustu úsměvů a zábavy. Stanoviště s navlékáním korálků, výroba srdíčka, usměvavé selfie, výroba placky "supermáma", hmatový pytlík s dětskými potřebami a hra "lepidlo" se zdálo jako velmi úspěšné pro spolupráci a navození té správné atmosféry. Speciálním místem byl relaxační koutek, kde děti s velkou radostí rozmazlovaly maminky a naopak maminky namasírovaly děti za doprovodu pohodové relaxační hudby. Děti se na celou akci velmi těšily. Počasí nám přálo a nálada byla plná smíchu a rozzářených očí dětí i maminek. Na závěr jsme rozdali přání a výrobky od dětí k příležitosti tohoto vyjímečného svátku. Jaké to bylo odpoledne si můžete prohlédnout ve fotogalerii.


 

30. 4. 2024 

Pálení čarodějnic 

Včerejší odpoledne se neslo v duchu čarodějnic, čarodějů a různých strašidelných převleků. Dámy z Klubu rodičů nachystaly pět různých stanovišť, kde si děti vyzkoušely míchat lektvary, výrobu pavouka, strašidelnou hmatovku, jízdu na koštěti a odměnou jim bylo tetování. Oheň byl zapálen a špekáčky začaly vonět celou zahradou. Dětmi vyrobená čarodějnice byla upálena na závěr krásného odpoledne. Věříme, že jste si to všichni užili a děkujeme Klubu rodičů za bezvadnou organizaci. 

Img_20240429_174023

 

 


 

26. 4. 2024

Škola v přírodě - den čtvrtý

A je tady pátek, poslední den naší školy v přírodě. Ráno všechny děti usilovně pomáhaly zabalit své kufry a batůžky. Po snídani jsme se opět vydaly do Nottinghamu, kde se děti náležitě vyřádily. K překvapení všech nás opět navštívil orel Vazoun a přinesl s sebou diplomy, placky a malé dárky jako poděkování dětem za záchranu ostrova. Jejich předáním pověřil paní učitelky. Po obědě poslední procházka po areálu a už na nás čekal autobus. Děti nadšeně nastupovaly, pan řidič nám dle potřeby ochotně zastavil, trocha spánku, veselé zpívání, radostné výskání, občas „Už tam budem?“ A pak jsme projeli poslední zatáčku a děti nadšeně volají „máma, táta!“ Děkujeme všem dětem za krásný zážitek!

Img-20240426-wa0003

 


 

25. 4. 2024

Škola v přírodě - den třetí

Třetí den školy v přírodě jsme zahájili u koní. Děti jezdily na dvou koních a ostatní mezitím hrály pohybové hry. Na koních se projely všechny děti. Orel Vazoun dětem zanechal poslední vzkaz: "Milé děti, několik dní jsem vás pozoroval, jak se vám daří v boji s prasaty a mám skvělou zprávu! Prasata strachy z toho, jak vám vše šlo, UTEKLA! Děkujeme za záchranu ostrova!" Po svačině děti napsaly dopisy domů. Poté jsme se vydali do Notthinghamu - hradu plného průlezek a skluzavek. Děti vydaly mnoho energie a tak už se tešily na oběd, ke kterému byl segedínský guláš s knedlíky. Po poledním klidu jsme se vydali do Zakletého města, kde děti měly za úkol najít správné ingredience do kouzelného lektvaru. Podařilo se, kletba byla zlomena. Skákání na velké, zelené bublině bylo příjemnou odměnou. Počasí bylo krásné a tak jsme čas do večera opět využili ke hrám s padákem a s míči. Dnes děti usnuly tak rychle, že některé ani neslyšely pohádku..

48db399a-d049-4716-9551-00f03941275b

 


 

24. 4. 2024

Škola v přírodě - den druhý

Dnes ráno orel Vazoun opět dětem nechal vzkaz. "Milé děti, vaše pasti byly snad úspěšné, nezapomeňte je zkontrolovat. Dnes vás čekají úkoly, které prokáží vaši odvahu, sílu a odhodlání" Dobrodružství začalo ve zbojnickém hradě Sherwood, kterým všechny děti úspěšně prošly. Poté děti vymýšlely pokřik, shodly se na: "Hej, hej, hej, v Březové je hej." :D Skákaly panáka, počítaly koně v ohradě a nakonec se vypravily k pastím. V každé bylo chycené jedno prase. Dětem to udělalo obrovskou radost. Poté si děti malovaly na balónek některého z Angry birds. Pak už nás čekal oběd - rajská omáčka s masem a těstovinami. Odpoledne děti prokazaly svoji sílu a odvahu na nízkých lanech, trampolínách a v pirátské vesničce. Vpodvečer jsme hráli hry s padákem a kluci si zahráli fotbal. V postýlkách už všichni netrpělivě očekávali poštu a po přečtení pohledů a pohádky krásně usnuli.

260dea87-a682-4fbf-8f31-676ab30fd096


 

23. 4. 2024

Škola v přírodě - den první

Posíláme první pozdrav pro všechny rodiče dětí ze školy v přírodě. Hned po příjezdu nás přivítala milá lektorka Barča, která nás všude provedla a seznámila děti s příběhem "Angry birds". Vybalili jsme a šli jsme na oběd, ke kterému jsme měli výbornou svíčkovou. Po obědě jsme si chvilku odpočinuli a poté nám orel Vazoun zanechal dopis, ve kterém nás prosil o pomoc - nachystat v lese pasti na prasata. Děti se rozdělily do skupin a společně nachystaly několik pastí. Zítra ráno se půjdeme podívat, jestli se nějaká prasata do pastí chytila. Po svačině na nás čekalo Bongo a kreslení křídami. Ještě před večeří jsme rozdali "Deníčky školy v přírodě", do kterých si děti nakreslily první obrázek. Po večeři přišla pošta. Děti nadšeně poslouchaly a teď už všichni spokojeně spí. 

21bc0c7e-6d67-45e5-9046-629d44f4d112

 


 

23. 4. 2024

Aktuální informace - ŠvP:

Dnes ráno jsme se rozloučili s dětmi, které se vydaly vstříc novým zážitkům a dobrodružstvím. Právě jsme obdrželi zprávu, že již dorazili do areálu Březové. Cesta byla klidná a bez komplikací, děti se tak mohou vybalovat ve svých pokojích a poznávat nové prostředí. 

436835202_394587513539440_2323625016219447949_n  436784849_1193052488346474_2788771910112970348_n

436838323_235319372974013_4381857323149559603_n  436788729_1157973502310764_165688050179639479_n


 

 

16. 4. 2024

 

ODPOLEDNÍ AKCE NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ

Bily-ruzovy-zeleny-kvetinovy-den-matek-post-na-instagram-21-x-25-cm

 


4. 4. 2024

 

PÁLENÍ ČARODĚJNIC NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ

0

 

 


 

4. 4. 2024

Děti z mateřské školy Hochmanova v projektu Erasmus+

Ve dnech 3. a 4. dubna odjelo 14 dětí v doprovodu pedagogů do naší partnerské mateřské školy Bancíkovej 2 v Bratislavě. Cesta se uskutečnila v rámci programu Erasmus+ mobilita žáků. Děti i paní učitelky byly vřele přijaty v duchu slovenských národních tradic, proběhla krátká ukázka národních zvyků, taneční a recitační vystoupení dětí z Mateřské školy Bancíkovej. Následovala prohlídka budovy mateřské školy, návštěva tříd a účast na výchovně vzdělávacích činnostech. Děti pracovaly ve skupinkách s mapou, ukazovaly si cestu a vzdálenosti našich mateřských škol. Během činností spolu děti komunikovaly zcela přirozeně. Odpoledne děti a paní učitelky strávily čas terénní výukou v bratislavské zoologické zahradě, kde si děti vybraly plyšovou hračku jako vzpomínku na výjezd mobility do Bratislavy.

Druhý den ráno se všichni opět vypravili do Mateřské školy Bancíkovej 2. Paní učitelky pro děti připravily program s aktivitami zaměřenými na upevnění jazykové vybavenosti a prohlubování společných zážitků. Děti si vzájemně zazpívaly a doprovodily se na rytmické nástroje. Slovenské děti zazpívaly krátkou píseň českým dětem a poté se vystřídaly. V komunitním kruhu si děti povídaly o tom, že přesto, že jsme každý jiný, máme všichni stejnou hodnotu. V jazykovém kvízu si děti vysvětlovaly význam odlišných slov. Po svačině se děti i paní učitelky vydaly do Mezinárodního domu umění pro děti -  BIBIANU. Děti měly možnost zapojit se do různých aktivit a interaktivní program je velmi zaujal. Před obědem ještě absolvovaly očekávaný vzdělávací program v zahradě a ve dvoře Bratislavského hradu. Posledním bodem programu na Slovensku byla exkurze na zříceninu hradu Devín, který stojí na vysoké skále s výhledem na soutok řek Dunaje a Moravy.

Vpodvečer dorazil autobus jásajících a spokojených dětí k budově naší školky. Všichni si přivezli mnoho zážitků, o které jsme se se všemi v doma i v mateřské škole podělili.

 


 

4. 4. 2024

Výjezd do Bratislavy, Erasmus+ - mobilita žáků (2. den)

Milí rodiče, druhý den v Bratislavě byl opět nabitý zajímavým programem. Po snídani jsme absolvovali druhou návštěvu v MŠ Bancíkovej 2, kde byla připravena pro děti další část programu s aktivitami zaměřenými na prohlubování společných zážitků a momentů. Poté se děti nasvačily a vydali jsme se za poznáním do BIBIANY, což je "medzinárodný dom umenia pre deti". Byly zde pro nás připraveny činnosti propojené se světem barev a poznáním lidských emocí. Děti měly možnost zapojit se do různorodých aktivit a interaktivní program je velmi zaujal. Bratislavský hrad se tyčil přímo na kopci nad domem Bibiany a tak jsme před oběděm zvládli i krátkou zastávku u Bratislavského hradu, kde jsme se proběhli v malém bludišti a prohlídli si dvůr s krásnou zahradou. Přesun na oběd do hotelu a chvíle odpočinku v autobusu, dobrá rajčatová polévka, kuřecí čína s rýží a chvíle relaxace v parku u hotelu nám dodala další síly do odpolední části dne, kdy jsme se vypravili ještě před odjezdem do Brna na zříceninu hradu Devín. I přes drobnou únavu děti vyskočily z autobusu s nadšením a ihned jsme vyrazili na průzkum. Zřícenina hradu stojící pevně na obrovské skále, výhled na část soutoku řeky Dunaje a Moravy, průzkum větších trhlin ve skále pod hradem a svačina s příjemným hřejivým sluncem nad hlavou a výhledem do okolní krajiny, to vše uzavřelo program celého dne. Poté jsme se spokojení a unavení usadili do sedaček v autobusu, pustili si písně s česko - slovenskými texty, zazpívali si a než jsme se nadáli, byli jsme zpět na hranicích a blížili se Brnu. Někdo si povídal, někdo doplňoval energii drobnou svačinou, nebo trochou spánku, jakmile jsme však minuli obchodní centrum Olympie Brno, děti velmi rychle pochopily, že se náš čas příjezdu blíží a v autobusu propukla euforie. Tento jásající a tleskající autobus dorazil do cíle v 17:30 na ulici Hochmanova, kde poté propuklo velké vítání s rodiči. Věříme, že si děti přivezly spoustu zážitků, o které se s Vámi budou chtít podělit a tak jsme Vám doplnili fotogalerii o další velkou zásobu fotek.

 434296435_1141466276877254_7691806040061905462_n432504428_386907444255961_5364029697728115365_n

434903732_7778477202170749_6687643101708083022_n434304132_1067316951033445_4014272353927097690_n


3. 4. 2024

Výjezd do Bratislavy, Erasmus+ - mobilita žáků (1. den)

Milí rodiče, zdravíme vás z Bratislavy. Cesta proběhla v pořádku a hned po příjezdu jsme se vydali rozkvetlým parkem v Ružinovo přímo do naší partnerské mateřské školy Bancíkovej 2, kde na nás nedočkavě čekaly děti a paní ředitelka s učitelkami. Dostalo se nám vřelého přivítání, občerstvení a po chvíli odpočinku se nás ujala paní učitelka, která nám ukázala všechny kouty rozlehlé budovy. Viděli jsme spoustu krásných tříd, pana kuchaře i mnoho zajímavých hraček. Užili jsme si s dětmi spoustu zábavy a připravených aktivit nejen ve třídě, ale i na školní zahradě. Po příjemně stráveném dopoledni v mateřské škole Bancíkovej 2 jsme si pochutnali na řízku s bramborovu kaší a ubytovali se v našem hotelu. Odpočinuli jsme si a vyrazili za dalšími zážitky do ZOO Bratislava. Viděli jsme například různé šelmy, medvěda, žirafy, zebry a nosorožce a také jsme navštívili obchůdek, ve kterém si každý vybral svoji plyšovou hračku jako vzpomínku na náš výjezd do Bratislavy. S únavou a radostí ze všech zážitků jsme se poté přesunuli zpět na hotel, kde na nás již čekali s večeří - boloňské špagety, "mňam". S plnými bříšky jsme se dokouleli do svých pokojů. Jakmile nám "slehlo", proběhla večerní hygiena. Abychom si dnešní večer na hotelu opravdu užili, připravili jsme si v největším pokoji promítání pohádky a po pohádce jsme večer ukončili malou pyžamovou párty s plyšáčky a diskotékou. 

    


3. 4. 2024

Dorazili jsme v pořádku do Bratislavy a již máme po návštěvě místní školky a čekáme na oběd. Zdraví děti z výjezdu Erasmus +

Img_20240403_121643

 


 

2. 4. 2024 

Návštěva pedagogů ze Slovinska v mateřské škole Hochmanova

V úterý 26. března navštívilo v rámci programu Erasmus+ naši mateřskou školu sedm pedagogů z mateřských škol „Vrtec Hansa Christiana Andersena“ a „Vrtec Litija“ ze Slovinska. Obě mateřské školy pracují podle vzdělávacího programu Začít spolu. Slovinští pedagogové přijali pozvání sdílení dobré praxe, vzájemné inspirace a moderního systému vzdělávání strategie 2030+.

Pedagogy v naší mateřské škole přivítala paní ředitelka, po krátkém společném úvodu navštívili třídy Bělásků a Žluťásků, ve kterých pozorovali práci dětí v centrech aktivit a volnou hru dětí. Ve třídě Modrásků měli možnost vidět ranní kruh, ve kterém se děti pozdravily, zahrály si velikonoční pohybovou hru a zhodnotily svoji práci v centrech aktivit. Na školní zahradě slovinské pedagogy zaujala její strukturovanost a tematicky připravené aktivity pro děti. Po odchodu dětí ven měli možnost si prohlédnout didaktické hry a odbornou literaturu.

Ve středu 27. března se slovinští pedagogové vydali v doprovodu paní ředitelky na Magistrát města Brna. Zaujati byli nejen krásou města, ale i vřelým přijetím, kterého se jim dostalo ze strany pana vedoucího odboru školství a mládeže PhDr. Petra Hrušky MBA.

S mateřskými školami „Vrtec Hansa Christiana Andersena“ a „Vrtec Litija“ jsme navázali úzkou spolupráci, která bude pokračovat formou stínování pedagogických pracovníků. V rámci vzdělávací mobility navštíví pedagogové naší mateřské školy nejen obě výše uvedené mateřské školy ve dnech 7. – 11. května 2024.

Foto-3

Foto-2

 


 

25. 3. 2024 

VZDĚLÁVACÍ AKCE PRO PŘEDŠKOLÁKY - LIPKA

Lipka

 


 

13. 3. 2024 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Dny otevřených dveří proběhnou v naší mateřské škole 

15. a 16. 4. 2024 od 8:00 do 11:00.

https://www.mshochmanova.cz/fotografie/virtualni-prohlidka-ms

 


 

13. 3. 2024 

INFORMATIVNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE - ERASMUS+

Informativni-2


13. 3. 2024 

INFORMATIVNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE - ŠKOLA V PŘÍRODĚ

Plakat-svp-2  

 


 

7. 3. 2024

 

Seznam termínů a míst pro zápisy do MŠ v MČ Brno-Líšeň pro školní rok 2024/2025

02


7. 3. 2024

 

DEN PŘEDŠKOLÁKŮ NA ZŠ MASAROVA

01  


5. 3. 2024

 

DEN PŘEDŠKOLÁKŮ NA ZŠ HORNÍKOVA

431644803_6763594887078128_2903605707166135952_n

 


 

4. 3. 2024

 

Návštěva Technického muzea - představení Šroubek a Matička

Milí rodiče, ve fotogalerii najdete fotografie dětí z dnešního představení Šroubek a Matička. Děti perfektně zvládly cestu tam i zpět a protože nám zbylo trochu času, prohlédli jsme si i pár exponátů v muzeu. Děkujeme za spolupráci při brzkém ranním odchodu. 

      

 


26. 2. 2024 

 

Poděkování tatínkovi od Evičky ze Žluťásků

Milí rodiče, pokud se chcete dozvědět více o firmě, která zhotovuje satelit - zde je odkaz -  https://www.trlspace.cz/.

Více fotek najdete ve fotogalerii - momentky. 

Vesmir-maly-princ-3

  


 

21. 2. 2024 

DEN PŘEDŠKOLÁKŮ NA ZŠ NOVOLÍŠEŇSKÁ

45

 

 

 


 

16. 2. 2024 

NÁVŠTĚVA TECHNICKÉHO MUZEA

 

 

28

 

 

 

 


 

22. 1. 2024 

 

Webináře a semináře pro rodiče budoucích prvňáčků

Milí rodiče, odbor školství a mládeže MMB zve rodiče na webináře a semináře realizované v rámci projektu MAP IV. V přiložených souborech naleznete potřebné informace.

Skolni-zralost-a-pripravenost

Letacek

 


 

18. 1. 2024 

 

Vida centrum 

 

Dnešní návštěva Vida centra na vzdělávacím programu - Létající barvy - byl opravdu barevný a zážitkový. Nejprve si děti vyzkoušely překrývání barevných tvarů pod světlem a stavění různých obrazců dle fantazie. Poté jsme přešli k pokusům s vodou a míchání barev, kde se děti pokoušely pomocí modré, žluté a červené namíchat hnědou, oranžovou, fialovou a zelenou. Následoval tanec světlušek. S barevnými baterkami se na bílé zdi tvořily různé odstíny barev, k čemuž nám hrála krásná uvolňující hudba, která zážitek jen dokreslovala. Vytvoření duhy pomocí bílého světla a CD kolečka bylo dechberoucí a zabralo nám to nejvíce času. A největší zážitek, z kterého si děti odnesly i suvenýr, byly jednoznačně 3D brýle, kdy nám po nasazení z obyčejné zářivky nebo bílého světla vznikla překrásná barevná podívaná. Čas nám utekl jako voda a my se museli vydat zpátky do školky. Jak si to předškoláci užili a jak to prožili si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

 


 

8. 1. 2024 

 Stanovení úplaty za vzdělávání v mateřských školách, školních družinách a školních klubech veřejných zřizovatelů od 1.1.2024

Metodicky material ke stanoveni uplaty za vzdelavani od 1. 1. 2024

 


 

8. 1. 2024 

MOŽNOST UPLATNĚNÍ SLEVY NA DANI ZA ÚPLATU (školné) za předškolní vzdělávání za rok 2023

Vážení rodiče, pokud budete mít zájem o vystavení potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítětě v mateřské škole dle § 38l zákona č. 586/1992 o dani z příjmu, oslovte od 10. 1. 2024 paní učitelku na třídě.

 


 

  3. 1. 2024 

Návštěva Vida centra

3


 

20. 12. 2023 

 

Vážení rodiče, děkujeme vám za projevenou důvěru v uplynulém roce a do nového roku 2024 vám přejeme hodně štěstí, zdraví a osobních i pracovních úspěchů.

Pf-2024-2

 


 

20. 12. 2023 

Vánoční nadílka 

Milí rodiče, dnešní den se nesl ve znamení kouzel, přání, koled a hlavně dárků pro děti naší mateřské školy. Na třídách děti čekala vánoční nadílka v podobě spousty edukačních her a pomůcek. Ve třídě Žluťásků nechal Ježíšek dokonce dopis. Pod stromečkem byl pro každého schován i jeden malý dáreček a tak radost byla cítit a vidět ve tváři všech dětí. Jak vypadala celá vánoční pohoda a radost si můžete prohlédnout v naší fotogalerii. 


 

11. 12. 2023 

Vystoupení dětí na vánočních trzích v Líšni

 

Vážení rodiče, poselství, které bychom Vám chtěli předat naším vystoupením zcela vystihuje píseň Marie Kružíkové, kterou jsme zazpívali.

 

"Píšu Ti andílku, prstem na peřinku, psaníčko do nebe, chraň tátu maminku. Ochraň nás před zlými, před bídou nemocí, všichni tam nahoře, můžou Ti pomoci. V každém z nás kousíček anděla je, ať nikdy žádné zlo nevyhraje.

 

Dobrému člověku hodně lásky dávej, koho mám nejradši, chránit nepřestávej. Zpíváme na trzích, Vánoce za chvilku, jen ať jsou veselé, buď s námi andílku."

403403566_391411346548484_5615891852704224465_n

 


  5. 12. 2023 

Mikuláš, andělé a čerti

Dnes za námi, ve spolupráci se ZŠ Holzova, přišla vzácná návštěva. Mikuláš. Vzal si sebou pomocníky - čertíky a andílky. Děti jim ukázaly jaké umí básničky, písničky a tanečky a každý si domů odnáší kouzelný balíček. Ve fotogalerii je zachycení těchto okamžiků. Děkujeme dětem ze Základní školy Holzova za příjemné dopoledne.

    


28. 11. 2023  

Vánoční dílničky

Milí rodiče, přijďte si udělat pěkné odpoledne s dětmi..

Ms-hochmanova-vas-zve-na-1


 

22. 11. 2023 

Letní prázdninový provoz MŠ Hochmanova 2024

Vážení rodiče, letní prázdninový provoz Mateřské školy Hochmanova bude zajištěn 5. 8. 2024 - 23. 8. 2024. Váš závazný zájem budeme zjišťovat během února 2024.

Letní prázdninový provoz

    


 

22. 11. 2023 

Seminář Začít spolu v kostce

Dne 22. 11. 2023 v naší mateřské škole proběhl seminář Začít spolu v kostce. Navštívily nás paní učitelky z jihomoravského kraje s cílem načerpat nové informace ve vzdělávacím programu Začít spolu. Více fotografií naleznete ve fotogalerii - Akce v MŠ 2023/2024.

      


 

21. 11. 2023

Edukativně stimulační skupinky - ZŠ Novolíšeňská

Milí rodiče, v přiloženém letáku jsou informace k edukativné stimulačním skupinkám v Základní škole Novolíšeňská.

 Více informací zde: Edukativne stimulacni skupinky pro predskolaky zs novolisenska


21. 11. 2023

Přerušení provozu MŠ Hochmanova

Vážení rodiče, oznamujeme Vám, že zaměstnanci Mateřské školy, Brno, Hochmanova 25, p.o. se budou dne 27. 11. 2023 účastnit celodenní stávky a to formou neúčasti v zaměstnání.

Znamená to, že mateřská škola bude pro děti celý den zcela uzavřena. Děkujeme za pochopení.

V níže přiloženém odkazu najdete veškeré informace. 

Informace ke stávce

   


 

21. 11. 2023

 

Milí rodiče, mezi svátky můžete přijít naplnit kontejner papírem u školy. Děkujeme za účast v soutěži.

Soutez-s-panem-popelou-4-1

 

 

 

 


 

2. 11. 2023

Milí rodiče, tento týden ještě není u konce a tak se třídy Žluťásků a Bělásků pustily do pečení máslových sušenek ve tvaru duchů. Příjemnou atmosféru a pomyslnou sladkou tečku tohoto halloweensko - dušičkového týdne nám tak vytvořila chuť máslových sušenek, rozplývajících se na jazyku a spokojené úsměvy dětí. "Ochutnávku" z našeho pečení najdete ve fotogalerii. 

Dusickove-peceni-1-11-2023

371471771_328507296493045_6903936772165047195_n386442851_331430426144262_6205793628765363304_n


31. 10. 2023

Blíží se nám datum 1. 11. a 2. 11., Svátek Všech svatých a Památka zesnulých a tak jsme si společně s dětmi na třídách vysvětlili význam těchto dnů u nás i v různých koutech světa. Naplánovali jsme si ve třídách nejrůznější činnosti v centrech aktivit a také HALLOWEENSKOU PÁRTY. Pokud Vás zajímá, jak to dnes probíhalo, neváhejte! Ve fotogalerii na vás čekají fotky z dnešního dne :-)

Img_20231031_093023_1


 

24. 10. 2023

 Halloween_web

 

 


 

20. 10. 2023

 

Milí rodiče, včerejší počasí nás neodradilo od pořádání Drakiády. Děti s rodiči si vyrobili draky v rámci Technické mateřské školy. Nová předsedkyně Klubu rodičů - paní Jaroňová se báječně ujala organizace a dopomoci. Moc děkujeme za spolupráci, za účast a za výborné pochutiny, které jste na akci donesli. Ve fotogalerii je náhled na odpoledne s draky a těšíme se na další společnou akci. 

 


17. 10. 2023

Erasmus+ stínování na pracovišti - Barcelona 6. - 15. října 2023

Začátkem října se vydala skupina čtyřiceti osmi ředitelek a ředitelů brněnských mateřských a základních škol na návštěvu barcelonských škol. Výjezd brněnských pedagogů byl organizován odborem školství magistrátu města Brna v rámci programu Erasmus +. Účastníci cesty byli rozděleni do šesti skupin. Každá skupina navštívila postupně ve třech dnech tři školy. Z naší městské části se návštěv škol zúčastnily ředitelky mateřských škol Neklež a Hochmanova paní Jitka Kubecová a Blanka Fojtová. Základní školství zastupoval ředitel základní školy Masarova Ivo Zálešák. Návštěva všech tří škol byla pro nás velmi inspirativní. Mohli jsme se seznámit se všemi prostorami škol, výukovými metodami a poznali jsme systém jejich financování. Zajímali jsme se také o to, jak školy využívají ICT technologie a spolupracují s rodiči. Při prohlídkách jsme se zahraničními kolegy diskutovali o systémech vzdělávání ve Španělsku a v naší republice. Poslední den naší návštěvy jsme věnovali vzájemnému sdílení nabytých poznatků ze všech škol. Návštěvy všech tří škol vnímáme velmi pozitivně.

 


 

15. 10. 2023

 

Minulý týden jsme zažili dvě krásné akce. Návštěvu divadla Radost - představení Operky a ve spolupráci s tatínkem od Matěje z Bělásků, návštěvu Policie ČR.

Fotografie z těchto akcí naleznete ve fotogalerii a my ještě jednou děkujeme za ochotu dětem zajímavě a interaktivně představit toto zaměstnání.

 


26. 9. 2023

 

Milí rodiče, zveme vás na akci v naší mateřské škole

Plakat-draci  


 

18. 9. 2023

Milí rodiče, v přiloženém letáku jsou informace k návštěvě divadla Radost.

Divadlo-radost  


 

15. 9. 2023

Milí rodiče, je začátek září a my za sebou máme již dvě krásné společné akce. Adaptační odpoledne a Divadlo Barborka. Ve fotogalerii naleznete také, jak si užívají děti první dny ve školce a na školní zahradě. Pomalu začínáme s prvními vycházkami a tak se můžete těšit i na fotografie z těchto zážitků. 

  


 

1. 9. 2023

 

Logopedická depistáž

Logo 

 

 


 

29. 8. 2023

 

 Adaptace

Milí rodiče, v přiloženém odkazu naleznete tipy, jak usnadnit dítěti adaptaci v mateřské škole.

Adaptace | mshochmanova.cz

 


 

28. 8. 2023

 

Nabídka webinářů pro rodiče

Skolka-zacina

 


 

31. 7. 2023

Hodnocení mobilit škol v rámci programu ERASMUS+

V přiloženém dokumentu, v dolní záložce mateřské školy, jsou k nahlédnutí výsledky hodnocení dosavadního průběhu mobilit v programu Erasmus+, včetně naší mateřské školy. 

Hodnoceni-mobilit-skol-v-ramci-programu-erasmus-grant-c-1_ke-zverejneni-kopie

 


 

 

27. 6. 2023

Adaptační odpoledne

Vážení rodiče, zveme vás na adaptační odpoledne.

Adaptacni-odpoledne     


27. 6. 2023

Informace ke schůzce rodičů pro školní rok 2023/2024

Tridni-schuzky

 

  

 

Naše projekty

Začít spolu

Více

Technická mateřská škola

Více

Učíme se spolu

Více

Provozní informace

Dokumenty

Informacni-memorandum