Nepřítomnost dítěte

NEPŘÍTOMNOST DÍTĚTE je nutné nahlásit den předem do 13 hodin.

  • Telefonicky na čísle  544 21 03 31
  • Písemně do sešitů stravování v šatnách

Není-li dítě omluvené, započítává se stravné. První den neplánované nepřítomnosti dítěte v MŠ je možné vyzvednout oběd v kuchyni (boční vchod) v době od 11.20 do 11.35 hod.