Zápis do MŠ

INFORMACE K ZÁPISU DO NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Den otevřených dveří proběhne dne 15. 4. 2024  od 8:00 do 11:00 a 16. 4. 2024 od 8:00 do 11:00.

 

Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2024/2025: 

 

I. fáze: vydávání přihlášek

Od 15. 4. 2024 do 14. 5. 2024 mohou zákonní zástupci dítěte na webové stránce www.zapisdoms.brno.cz vstupovat do systému, vyhledávat v něm informace o jednotlivých mateřských školách a následně vyplnit a vytisknout si přihlášku. Kdo nemá možnost vytisknout si přihlášku doma - kontaktujte nás nejpozději do 3. 5. 2024 na tel. č.: 544 210 331 nebo e-mailem ms.hochman@seznam.cz.

 

II. fáze: sběr přihlášek

  • osobně ve dnech 13. 5. 2024 od 8:00 - 12:00 a 14. 5. 2024 od 11:00 - 15:30 

K zápisu je potřeba doložit vyplněnou a zákonnými zástupci podepsanou přihlášku včetně potvrzení od lékaře o řádném očkování. Tato povinnost se netýká dítěte, které bude ve školním roce 2024/2025 plnit povinné předškolní vzdělávání. Zákonní zástupci dítěte současně s přihláškou předloží svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

 

III. fáze: přijímací řízení

Od 23. 5. 2024 můžete očekávat informaci o přijetí Vašeho dítěte do MŠ na stránkách www.zapisdoms.brno.cz

K vyzvednutí rozhodnutí o přijetí, nepřijetí (od 6. 6. 2024), zastavení řízení - zpětvzetí (od 3. 6. 2024) budete vyzvání elektronickou poštou či telefonem uvedených v kontaktech na přihlášce. Prosíme, sledujte i webové stránky naší mateřské školy www.mshochmanova.cz  

 

 

Spádové ulice pro naši MŠ:

Bednaříkova (lichá čísla), Hochmanova, Molákova (lichá čísla)

 

10 dobrých rad, které usnadní dítěti nástup do školky