Školné a stravné

Aktualita - Stravne-od-1-1-2023

Školné na šk. rok 2023/2024

  • platba na účet mateřské školy
  • č. ú. 10006-69732621/0100
  • částka 519,- Kč
  • dítě v posledním roce povinného předškolního vzdělávání školné neplatí
  • dítě s odkladem školní docházky školné neplatí

Stravné

  • stravné lze platit převodem na účet
  • č. ú. 10006-69732621/0100
  • hotově v kanceláři vedoucí školní kuchyně

Informace ke stravování od 1. 1. 2023:

Dítě 3-6let (přesnídávka,oběd,svačina) 50,-Kč/1den
Dítě „starší“ (odklad školní docházky) 54,-Kč/1den

Vyzvedávání obědů pro nepřítomné děti – pouze 1. den – v době od 11.20 do 11.35 hod u bočního vchodu do školní kuchyně. Obědy se vydávají do vlastních jídlonosičů nebo plastových uzavíratelných nádobek. Prosíme podepsat.

Pracovní doba vedoucí školní kuchyně je: pondělí, středa a každý sudý pátek od 6.30 do 15.00 hod. Telefon: 544 210 331. 

Email na vedoucí školní kuchyně: ms.hochmanbrno@seznam.cz

Stravné a školné nutno uhradit do 15. dne v daném měsíci.

Informace o školním stravování

Informace o školním stravovaní

Školní kuchyně

Seznam alergenů