I. třída – Žluťásci

Pedagogičtí pracovníci:

     Zlutasci

Monika Holubářová

Mgr. Blanka Fojtová

 Zdeňka Červinková

 

učitelka na překryv, školní asistent ředitelka učitelka

 

Kontakt: zlutasci.hochmanova@seznam.cz

Fotky třídy: