I. třída – Žluťásci

Pedagogičtí pracovníci:

 

Monika Holubářová

Zdeňka Červinková

Mgr. Blanka Fojtová

učitelka na překryv, školní asistent učitelka ředitelka

 

Kontakt: zlutasci.hochmanova@seznam.cz

Fotky třídy: