Informace ke zvláštnímu zápisu

Informace ke zvláštnímu zápisu do mateřské školy Hochmanova 25 pro cizince dle Zákona č. 67/2022 Sb. - Інформація про спеціальний зарахування до дитячого садка для іноземців згідно Закону № 67/2022 Зб.

Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 - Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта)

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání - Заява про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу

Informace o výsledcích zápisu - Результати зарахування